Pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle (Wyszogród 506 cm stan przekroczony o 6 cm i Kępie Polskiej 455 cm – stan przekroczony o 5 cm- tendencja wzrostowa) wskutek przejścia fali wezbraniowej, w dniu dzisiejszym zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe dla miast i gmin: Wyszogród, Gąbin oraz gmin Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice, Nowy Duninów.

Jak wskazują prognozy hydrologiczne woda na poziomie ostrzegawczym utrzyma się do środy i nie powinna przekroczyć stanu alarmowego. Sytuacja jest monitorowana przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, powiatowe służby, inspekcje i straże oraz gminy objęte pogotowiem przeciwpowodziowym.

Z uwagi na powstałe zagrożenie i nieprzewidywalność rzeki Wisły zaleca się mieszkańcom powiatu płockiego zachowanie ostrożności i nie zbliżanie się do rzeki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *