W Kobiernikach powstanie instalacja przetwarzania odpadów komunalnych. To wspólna inwestycja PKN ORLEN i miasta

Miasto będzie współpracowało z PKN ORLEN. Właśnie podpisano list intencyjny. Dotyczy on o współpracy przy realizacji budowy instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Wdrożenie do 2026 roku projektu przez PKN ORLEN i partnerów będzie pierwszym w Polsce kompleksem realizującym założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

materiały prasowe

PKN ORLEN zgodnie z ogłoszoną strategią do 2030 roku stawia na technologie oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym. Grupa ORLEN planuje budowę nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska instalacji do kompleksowego recyklingu zmieszanych odpadów komunalnych w celu wytworzenia produktów, które mogą być dalej stosowane w gospodarce. Docelowo instalacja ma funkcjonować w systemie bez odpadów („zero waste”) i wszystkie jej produkty znajdą zastosowanie w gospodarce. Jestem przekonany, że realizacja tego projektu przyniesie szereg korzyści zarówno dla gospodarki, jak i społeczności naszego regionu

mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN.

Jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami, spółka należąca w całości do miasta. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się kompleksowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym, sortowaniem odpadów w celu odzyskania surowców oraz przetwarzaniem frakcji organicznej.

Dzięki realizacji instalacji przetwarzania odpadów PGO będzie miało w przyszłości gwarancję odbioru resztkowych odpadów kalorycznych, które zgodnie z obowiązującym prawem, nie mogą być składowane. W tej chwili to generuje określone koszty, które ponosimy na przetwarzanie tego strumienia odpadów

mówi prezes PGO Stefan Kotlewski

Realizacja inwestycji pozwoli na kompleksowe zagospodarowanie wszystkich przetworzonych w Kobiernikach odpadów komunalnych, poprzez implementację odpowiednio wyskalowanych technologii pod skład morfologicznych odpadów.

Wdrożenie projektu przez PKN ORLEN pozwoli na pierwsze w Polsce kompleksowe podejście pozwalające na pracę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Umożliwi także częściowe zastąpienie surowca z paliw kopalnych na surowiec z odpadów. Wpłynie również na poprawę marży poprzez pozyskanie tańszego surowca dla obszarów rafinerii i petrochemii. Nowa instalacja pozwoli na wytwarzanie produktów petrochemicznych z udziałem odpadów przeznaczonych do recyklingu jako część surowca do produkcji poliolefin, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku.

Instalacja, z uwagi na fakt, że jednym z produktów przetwarzania odpadów będzie wodór jest także częścią flagowego wodorowego projektu Hydrogen Eagle – inicjatywy ORLENU zakładającej budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych dla transportu zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. Projekt Hydrogen Eagle pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI i obecnie znajduje się na etapie notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską.

Po uroczystym podpisaniu listu intencyjnego uczestnicy spotkania zwiedzili Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów ORLEN Eko sp. z o.o. , znajdującą się na terenie Zakładu produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *