Na Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku Gaudeamus Igitur zabrzmiał po raz 23

Powrót studentów do tradycyjnego nauczania, podsumowanie doczasowych dokonań oraz plany uruchomienia Wydziału Lekarskiego to wiodące tematy XXIII Inauguracji roku akademickiego w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Tegoroczna inauguracja została zorganizowana po rocznej przerwie w formie tradycyjnej, ale mimo to transmisja on-line została utrzymana. Uroczystość zgromadziła wielu gości, m.in.: posłów na Sejm RP. Obecni byli Anna Cicholska, Elżbieta Gapińska i Arkadiusz Iwaniak. Wśród gości byli także: Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka oraz Biskup Płocki Piotr Libera. Starostwo Płockie reprezentowali: Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki.  W auli Uczelni licznie pojawili się rektorzy i prorektorzy innych Publicznych Uczelni Zawodowych oraz płockich szkół wyższych. Tradycyjnie na uroczystość przybyli reprezentanci szkół, instytucji oświatowych, kulturalnych, społecznych, służb mundurowych oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, urzędów i firm, które współpracują z Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku. Po rocznej przerwie w auli pojawiła się kilkunastoosobowa grupa zagranicznych studentów z programu Erasmus+. A co najważniejsze, obecni byli studenci Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Swoje wystąpienie prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki – Rektor Uczelni rozpoczął od podkreślenia faktu, że w związku z pandemią poprzedni rok akademicki był dla wszystkich uczelni w Polsce dużym wyzwaniem. Pomimo trudności rok akademicki zakończono obroną 539 prac dyplomowych, wszystkich w tradycyjnej formie.

Pomimo niżu demograficznego sprzed kilkunastu lat, który dotknął wszystkie szkoły wyższe w Polsce, w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku udało się utrzymać wysoką liczbę studentów, co poczytuję sobie za sukces. Zwiększyliśmy także liczbę oferowanych kierunków.

mówił rektor Uczelni

Centralnym punktem wystąpienia było przedstawienie planów utworzenia Wydziału Lekarskiego. Rektor zaznaczył, że baza, którą posiada Wydział Nauk o Zdrowiu oraz baza kształcenia klinicznego w regionie płockim pozwalają na to, aby starać się o uruchomienie Wydziału kształcącego przyszłych lekarzy.

Jestem po rozmowach z Ministrem Przemysławem Czarnkiem i dążymy w tym kierunku, aby, wzorem Lublina, podpisać porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym, które pozwoli na uruchomienie Wydziału Lekarskiego. Przed dwoma kolejnymi wydziałami też stoją ważne wyzwania, mianowicie ewaluacja działalności naukowej. Jeżeli uda się nam uzyskać ocenę B+ wtedy będziemy mieli prawo do nadawania stopnia doktora.

powiedział Rektor Słodki. 

Wiele ciepłych słów skierowali do Rektora i całej społeczności Uczelni zaproszeni goście.

Uczelnia na stałe wpisała się w Płock i Mazowsze  

zaznaczyła Elżbieta Gapińska – posłanka na Sejm RP.

Cieszę się, że ambicje przeradzają się w czyny.

powiedział Lech Dąbrowski, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego

Tradycji stało się zadość, kiedy podczas immatrykulacji troje reprezentantów wydziałów zostało pasowanych przez Rektora na studentów, a zgromadzeni odśpiewali „Gaude Mater Polonia”.

Następnie Rektor nagrodził autorów najlepszych prac dyplomowych w roku akademickim 2020/21 oraz ich promotorów.  Laureaci otrzymali okolicznościowe listy, kwiaty oraz nagrody finansowe. Absolwenci Uczelni zostali nagrodzeni także w konkursie „Dyplom dla Płocka”, którego organizatorem był Andrzej Nowakowski – Prezydent Płocka.

Symbolicznym chwilą było także „przekazanie władzy” w Samorządzie Studentów. Po raz pierwszy w roli Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów wystąpił Przemysław Wolski, który podziękował ustępującemu Dawidowi Pilewskiemu.

Tradycyjnym elementem uroczystości był wykład inauguracyjny pt. Pontificale Plocense I – odzyskany skarb z czasów, „gdy katedry były białe, a filozofowie jaśni, który wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, nauczyciel akademicki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. W porywającym wykładzie ks. profesor przedstawił losy Pontyfikału Płockiego, zrabowanego przez Niemców podczas II wojny światowej, a odzyskanego przez władze Diecezji Płockiej w 1995 roku.

Rok akademicki 2020/2021 w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku rozpoczęło 1795 studentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.