Odnowili groby na Cmentarzu Garnizonowym

Cmentarz Garnizonowy w Płocku to nietypowa nekropolia. Znajdują się tu groby żołnierzy niemieckich, radzieckich, a także Polaków, którzy na przestrzeni lat oddali swoje życie w walkach o Ojczyznę.

Cmentarz ten założony został w końcu XIX wieku przez Rosjan. Dużą wartość artystyczną przedstawiają groby oficerów carskich, w tym trzech generałów, kilku pułkowników i oficerów wykonane z granitu bądź z żeliwa i zachowane w dość dobrym stanie. W najstarszym z oznaczonych grobów znajdują się prochy wachmistrza Pułku Ukraińskiego w Płocku Skubajewa, zmarłego w 1902 roku.

15 lutego 1915 roku Płock został zajęty przez Niemców. W latach 1914-1918 na miejscowym cmentarzu Niemcy grzebali swoich żołnierzy, w tym ok. 50 poległych w bitwie przasnyskiej. Z tego okresu zachował się częściowo zniszczony, po 1945 roku, pomnik z białego marmuru.

W pobliżu bramy głównej znajduje się zbiorowa mogiła, w której złożono prochy poległych obrońców Płocka z 1920 roku. Na pamiątkowej płycie jest napis: „Bohaterom poległym za wolność Ojczyzny – 18 VIII 20”. W sierpniu 1920 r. do obrony Płocka przed armią bolszewicką, oprócz żołnierzy, stanęli mieszkańcy miasta różnych wyznań i narodowości, różnych stanów, w tym kobiety i dzieci.

Niestety, wiele grobów jest w bardzo złym stanie. Jest jednak w Płocku instytucja, której zależy na tym, by mogiły te miały należyty wygląd. Mowa o Stowarzyszeniu na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie „Busola”. Stowarzyszenie to zostało powołane do istnienia między innymi po to, by organizować dodatkowe działania edukacyjne dla więźniów z płockiego Zakładu Karnego. Jednym z pomysłów na realizację tego zadania było odnowienie mogił zbiorowych na omawianym cmentarzu. Stowarzyszenie zaangażowało się w program „Czuwamy! Pamiętamy!” prowadzony przez Fundację Orlen. Dzięki pozyskanym środkom, w styczniu 2020 r. grupa skazanych przeprowadziła prace na cmentarzu, doprowadzając do ładnego wyglądu 5 mogił zbiorowych. W kolejnej edycji programu, we wrześniu 2021 r. stowarzyszenie odnowiło kolejnych 6 mogił zbiorowych oraz 4 bezimienne groby indywidualne. W sumie oczyszczono elementy betonowe mogił zbiorowych z brudu, mchu oraz wszelkich zanieczyszczeń, uzupełniono ubytki w ww. elementach betonowych, zaimpregnowano elementy betonowe, oczyszczono krzyże betonowe znajdujące się przy mogiłach zbiorowych (71 szt.), odmalowano krzyże białą farbą, zapalono znicze po przeprowadzonych pracach.

Jest to idealny przykład na to, jak wszystkie strony mogą skorzystać na wspólnych działaniach. Fundator (Fundacja Orlen) wydatkuje swoje środki na cel ważny społecznie. Beneficjent (Stowarzyszenie) realizuje swoje zadania statutowe. Uczestnicy (skazani) efektywnie wykorzystują czas pozbawienia wolności. Zakład Karny w Płocku – ociepla swój wizerunek i pokazuje, że resocjalizacja to nie jest pusty slogan.

Niebawem będzie Święto Zmarłych. Zachęcamy do spaceru na Cmentarz Garnizonowy w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 25 oraz do zapalenia zniczy na zapomnianych mogiłach, by symbolicznie upamiętnić tych, którzy oddali swoje życie, by nam żyło się lepiej!

Zdjęcia oraz film z postępów prac można obejrzeć na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.busola.edu.pl.

Hubert Skrzyński

Pisząc tekst skorzystałem z zasobów www.wikipedia.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *