Pamiętają o tym co ważne. Harcerze porządkowali groby [FOTO]

Ocalić od zapomnienia… Jak ważne są wartości i pamięć, jak ważne są nasze korzenie i poczucie tożsamości. Zatrzymanie się na chwilę, zaduma, zapalenie lampki, wspomnienie.

27 października 51 Wodna Drużyna Harcerska „Iskra” odwiedziła groby harcerskich instruktorów, druhów, których już nie ma wśród nas. Harcerze usłyszeli ich historię, krótki wycinek z ich życiorysu. Hm. Andrzej Markowski, podczas wspólnego spaceru z harcerzami, podzielił się wspomnieniami i przybliżył kolejnemu pokoleniu druhów postacie ważne dla Płockiego Hufca. Młodzież pod opieką phm. Agnieszki Gruber i phm. Anny Muszyńskiej porządkowała odwiedzane groby, zapalała znicze.

51 Wodna Drużyna Harcerska „Iskra” powstała we wrześniu 2017 r. Obecnie liczy 36 członków i jest najliczniejszy zespołem w Hufcu ZHP Płock. Drużynową „Iskry” jest phm. Agnieszka Gruber, poboczną phm. Anna Muszyńska, a instruktorem żeglarstwa jest druh Marcin Jędrzejewski. Członkowie drużyny uczą się sztuki żeglarstwa i zdobywają stopnie i sprawności zgodnie z programem wychowania wodnego ZHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *