Płocki EkoPatrol na ratunek zwierzętom

W dalszym ciągu nie słabnie zainteresowanie mieszkańców naszego miasta działaniami EkoPatrolu Straży Miejskiej. We wrześniu dyżurny przyjął 37 zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji względem zwierząt. Od początku października już prawie 20.

Dzięki działaniom EkoPatrolu udało się pomóc już ponad dwustu zwierzętom. Najczęściej strażnicy byli wzywani do ptaków, psów, kotów, jeży, zaskrońców. Interwencje dotyczyły również mewy, dzikich kaczek, kawki, bocianów, sarny, łosia, nietoperzy.  

W ostatnich dniach często wzywani jesteśmy do jeży-wycieczkowiczów, które często wchodzą na prywatne posesje. Niektóre są tak małe i zbyt słabe, by dały sobie radę w środowisku naturalnym. Kolejne zgłoszenia dotyczą małych kotków błąkających się w pobliżu jezdni lub siedzących pod autami i głośno miałczących.

opowiada st. insp. Jolanta Głowacka rzecznik prasowy SM w Płocku

Przypominamy, EkoPatrol płockiej Straży Miejskiej zajmuje się ochroną zwierząt, zapobieganiem ich bezdomności, sprawdza, czy właściciele humanitarnie traktują swoich podopiecznych. Strażnicy w miarę swoich możliwości wyłapują zwierzęta zagubione oraz zagrażające ludziom. Także zajmują się przeciwdziałaniem degradacji środowiska i dewastowaniu miejskiej zieleni, zwracają uwagę, czy podczas prowadzenia robót budowlanych nie dochodzi do nielegalnej wycinki drzew, egzekwują przestrzeganie zasad postępowania z odpadami.

Niestety od lat utrzymuje się wysoki wskaźnik zgłoszeń dotyczących psów, zarówno bezpańskich, jak i tych, które w wyniku niezachowania należytej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, uciekły swoim właścicielom. Najczęściej jednak dyżurny SM odbiera telefony od mieszkańców, którzy zgubili albo odnaleźli zwierzę. Niektórzy alarmują, że w ich domu jest nieproszony gość np. gołąb, nietoperz czy duży pająk.

dodaje Głowacka

Podczas interwencji strażnicy z EkoPatrolu sprawdzają, czy zwierzęta są ranne. Jeśli tak, to przekazują je do Muniserwisu. Zdrowe zwierzęta strażnicy wypuszczają w naturalne dla nich środowisko lub przekazują  do schroniska.

Strażnicy przechodzą szkolenia, których celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie odławiania dzikich zwierząt na terenach miejskich i pomocy zwierzętom. Strażnicy EkoPatrolu muszą dysponować szeroką wiedzą na temat zachowania dzikich zwierząt, ponieważ praca z nimi niesie ze sobą duże ryzyko. Każde, nawet najmniejsze zwierzę, może zaatakować strażnika, gdy ten będzie próbował mu pomóc. Dlatego funkcjonariusze muszą być regularnie szkoleni z zakresu bezpieczeństwa w pracy z dziką zwierzyną.

mówi Głowacka

W trakcie wykonywania codziennych zadań strażnicy z EkoPatrolu wykorzystują specjalistyczny sprzęt służący do odławiania i transportowania zwierząt. A o powstaniu EkoPatrolu zdecydowali mieszkańcy w ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka, dzięki czemu EkoPatrol porusza się elektrycznym Renault Kangoo. Koszt zakupu samochodu i jego wyposażenia wyniósł prawie 205 tys. zł.  Zgłoszenia dotyczące zwierząt można kierować do dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatny, całodobowy numer tel. 986.

One thought on “Płocki EkoPatrol na ratunek zwierzętom

  • wtorek, 19 października 2021 o 06:48
    Permalink

    Szkoda, że EkoPatrol w Płocku nie pracuje 24/24 h tylko w dziwnych godzinach np.od 14, a przecież zwierzęta potrzebują pomocy nie tylko w ich godzinach dyżurowania. Do ptaków to przyjeżdża tylko i wyłącznie Muniservis .

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *