Polski Ład – pierwsze pieniądze trafią do gmin

Ponad 130 mln złotych na inwestycje na terenie Płocka i powiatu płockiego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Właśnie rozstrzygnięto pierwszy nabór.

Do kogo, ile i na co trafia pieniądze? Właśnie ogłoszono listę beneficjentów. Z terenu powiatu płockiego większość gmin otrzyma dofinansowanie.

Gmina Bielsk – na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Bielsku – 2 700 000,00 zł

Gmina Bodzanów – na budowa PSZOK w Chodkowie ul. Górna otrzyma 1 138 502,10 zł oraz rozbudowę SUW w Stanowie 133 000,00 zł.

Gmina Brudzeń Duży – na budowę boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu i budowę boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu – 2 028 605,35 zł, na budowę drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizację sanitarną w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym oraz montaż zbiornika retencyjnego otrzyma 2 166 000,00 zł, na budowę drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo gmina otrzyma 2 850 000,00 zł.

Gmina Bulkowo – na przebudowę i remont Stacji Uzdatniania Wody na działce nr ewid. 308 w miejscowości Nowe Łubki – 1 453 764,81 zł; na rozbudowę dróg gminnych (ul. Wschodnia, ul. Północna, ul. Kredytowa) – 3 119 321,03 zł; na rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo – Etap II część biologiczna 1 974 145,89 zł

Gmina i Miasto Wyszogród – zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie – 4 140 000,00 zł

Gmina Łąck – przebudowa drogi gminnej nr 290715W Koszelówka-Zofiówka 3 040 000,00 zł

Gmina Mała Wieś – adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi 450 000,00 zł; termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola 1 400 000,00 zł

Gmina Nowy Duninów – przebudowa drogi gminnej Nowy Duninów – Trzcianno 683 050,00 zł; przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno Dolne – 902 500,00 zł

Gmina Radzanowo – rozbudowa zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie – 2 295 000,00 zł

Gmina Słubice – rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Słubicach 5 700 000,00 zł

Gmina Słupno – budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno 8 000 000,00 zł; Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi gm. Słupno – usuwanie skutków powodzi – 2 470 000,00 zł

Gmina Stara Biała – rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowy drogi gminnej w Maszewie – 5 000 000,00 zł

Gmina Staroźreby– budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie – 2 800 000,00 zł

Płock – przebudowa ul. Kościuszki i budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na Placu Dąbrowskiego i ul. Warszawskiej w Płocku – 5 000 000,00 zł; Przebudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku na odcinkach: od ulicy Nowowiejskiego do ulicy Tysiąclecia oraz od ulicy Długiej do ulicy Zglenickiego – 30 000 000,00 zł

Miasto i Gmina Drobin – budowa budynku publicznego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym 3 293 558,68 zł

Miasto i Gmina Gąbin – modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin 6 555 000,00 zł

Powiat Płocki – BUDOWA SKRZYŻOWANIA O RUCHU OKRĘŻNYM DROGI POWIATOWEJ NR 6905W PARZEŃ – KAMIONKI – STARA BIAŁA – GRANICA MIASTA (PŁOCK) Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2908W SREBRNA – DRAGANIE 5 225 000,00 zł

ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO na zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego – 5 000 000,00 zł

Przypomnijmy, od 2 lipca do 15 sierpnia trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Korzyści z Polskiego Ładu

Istotą Polskiego Ładu jest zapewnienie lepszej i bardziej dofinansowanej służby zdrowia, niższych podatków, a zarazem wyższej płacy Polaków. Dodatkowo rządowy plan rozwoju na lata pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny.

Rządowy Fundusz Polski Ład wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Program wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Firmy z naszego regionu będą uczestniczyły w pracach nad wygranymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia naszych mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *