Ponad 15 mln zł dla powiatu płockiego

Kolejnych 150 projektów otrzyma wsparcie z budżetu województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wśród nich znalazło się 12 projektów z subregionu płockiego. To m.in. rozbudowy i przebudowy dróg, modernizacje i rozbudowy obiektów szkolnych czy miejsc sportu i rekreacji. Dziś radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o dofinansowaniu kolejnych inwestycji. Na ten cel przeznaczonych zostanie w sumie aż 256 mln zł.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, ten instrument doskonale wpisuje się w politykę samorządu województwa opartą na zasadach pomocniczości i zrównoważonego rozwoju.

Dajemy samorządom lokalnym możliwość ubiegania się o środki na różnego rodzaju projekty infrastrukturalne. Znajdują się wśród nich m.in.  drogi, mosty, szkoły, boiska czy inne ważne dla gmin i powiatów zadania. Są to często inwestycje wielomilionowe, na które samorządy same nie mogłyby sobie pozwolić. Tu nie ma jednego naboru. Potrzeby są tak duże, że wnioski spływają do nas praktycznie cały czas i gdy tylko sytuacja finansowa na to pozwala, uruchamiamy kolejne wsparcie 

dodaje marszałek.

To kolejne rozdanie środków z budżetu województwa na realizację instrumentu zadań ważnych. Tym razem wsparcie otrzyma aż 150 projektów, w tym 12 z subregionu płockiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 23 mln zł.

Po raz kolejny w tym roku przeznaczamy środki z naszego budżetu na wsparcie samorządów lokalnych w realizacji projektów infrastrukturalnych. W ramach pierwszego rozdania do subregionu płockiego trafiło ponad 9 mln zł na 7 projektów. To pokazuje, że potrzeby wciąż są duże

 – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Pieniądze trafią m.in. do Powiatu Płockiego otrzyma 2 100 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz – Rybie – Nowy
Kamień oraz przebudowę drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień – Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583.

Ponadto środki otrzyma Miasto i Gmina Drobin. 225 000 zł przeznaczone zostanie na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Karasy. Dodatkowo 2 400 000 zł samorząd otrzyma na budowę budynku ochrony zdrowia we wsi Łęg Kościelny.

Miasto i Gmina Gąbin otrzymała środki na przebudowę drogi gminnej 290605W Etap I (0+000 – 0+615) 219 194,40 zł oraz 1 590 099 zł na przebudowę drogi gminnej 290605W Etap II (0+615 – 3+680). Pieniądze trafią także do gminy Słupno. Ponad 3 mln 2130 tys. zł na kolejny etap Arkadii Mazowieckiej – przebudowę drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą – etap IV. Z kolei Płock otrzymał 4 mln zł na budowę drogi gminnej – ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ. Gmina Radzanowo na rozbudowę zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie otrzymała milion złotych, a gmina Bodzanów ponad 211 tys. zł na utworzenie stołówek w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie oraz Bodzanowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *