Wolny dostęp do półek oferuje czytelnia Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku zaprasza do wyremontowanej czytelni. Mogą z niej korzystać nie tylko studenci, otwarta jest dla każdego. Czytelnia jest częścią uczelnianej biblioteki zlokalizowanej w budynku na Placu Dąbrowskiego 2.  Dzięki wsparciu finansowemu ze środków budżetu Płocka możliwe było jej gruntowne zmodernizowanie. Nadano jej nową funkcjonalność tzw. wolny dostęp do półek, który umożliwia użytkownikowi bezpośredni kontakt z materiałami bibliotecznymi, pozwala na samodzielne, swobodne przeglądanie książek bez konieczności ich zamawiania.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka oraz prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki – Rektor Uczelni.

Współpraca z Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku układa się bardzo dobrze. Cieszę się, że Rada Miasta Płocka zaakceptowała tą inwestycję, ponieważ będzie służyć nie tylko studentom uczelni, ale także mieszkańcom Płocka i regionu 

– powiedział prezydent Andrzej Nowakowski.

Księgozbiór czytelni odpowiada obecnym kierunkom kształcenia. Na powierzchni zaledwie 307 m² zgromadziliśmy ponad 20 tysięcy książek. Korzystający mają do dyspozycji 20 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Wprowadzone modernizacje pozwolą także na otwarcie się na czytelników z zewnątrz, bez obowiązku rejestracji się w systemie. Wystarczy dowód osobisty lub legitymacja. 

– podkreślił rektor Słodki.

Podczas spotkania zaprezentowano jak w praktyce działa system ochrony i identyfikacji księgozbioru. W zainscenizowanej scenie studentka wyszła z czytelni z książką oznaczoną etykietą systemu identyfikacji. Bramka RFID (identyfikacja za pomocą fal radiowych) natychmiast powiadomiła o zdarzeniu poprzez sygnał alarmowy i świetlny.

Duże zainteresowanie wzbudził profesjonalny skaner METIS EDS Alpha, który oferuje najwyższą jakość obrazu, łatwość obsługi i wysoką wydajność. Dodatkową zaletą urządzenia jest także to, że podczas skanowana nie niszczy książek jak tradycyjny skaner.

Całkowity koszt modernizacji czytelni wraz z zakupem skanera wyniósł 236.125,53 zł.

Na ww. kwotę złożyły się środki finansowe z:

·         dotacji celowej Prezydenta Miasta Płocka na system RFID  – 100.000,00 zł,

·         dotacji na wsparcie procesów kształcenia osób niepełnosprawnych (podłoga, niskie regały) – 20.000,00 zł,

·         projektu Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku dostępną uczelnią z kompleksowym programem likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób
z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na skaner EDS– 51.660,00 zł

·         budżetu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na demontaż i montaż podłogi, wymiana parapetów, zakup regałów – 64.465,53 zł.

WIĘCEJ O BIBLIOTECE:

Biblioteka Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku została utworzona w 2000 r. i początkowo mieściła się w budynku przy ul. Kościuszki 20. W 2003 r. została przeniesiona do obecnej siedziby. Biblioteka zajmuje powierzchnię 307 m2.

Stan księgozbioru biblioteki to:

·         ponad 54 tysiące woluminów,

·         prenumerata 58 tytułów czasopism,

·         dostęp do 12 baz danych.

Tematyka gromadzonego księgozbioru jest zgodna z aktualnymi kierunkami kształcenia i odpowiada na zapotrzebowania czytelnicze studentów i wykładowców, wspomagając tym samym proces dydaktyczny Uczelni. Księgozbiór obejmuje książki z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii, nauk społecznych, matematyki, informatyki, pielęgniarstwa, położnictwa, kosmetologii. Filologom proponujemy pozycje w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim z zakresu literatury pięknej, historii, historii języka, metodyki nauczania, gramatyki. W bibliotece można też wypożyczyć literaturę piękną z kanonu lektur licealnych oraz najnowsze pozycje z beletrystyki.

Zbiory są opracowywane w systemie PROLIB i udostępniane czytelnikom poprzez nowoczesną multiwyszukiwarkę INTEGRO, która pozwala na bardzo łatwe, sprawne i intuicyjne korzystanie z katalogu bibliotecznego. Biblioteka oferuje także swoim czytelnikom zdalny dostęp do baz danych i źródeł elektronicznych za pomocą systemu HAN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.