Kolejne pieniądze na inwestycje na terenie powiatu płockiego

Samorząd Mazowsza dofinansuje m.in. przebudowę dróg w powiecie płockim, budowę budynku ochrony zdrowia we wsi Łęg Kościelny czy rozbudowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Rogozinie. Ponadto wsparcie otrzymały OSP z powiatu płockiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego. Umowy w tej sprawie podpisał marszałek Adam Struzik.

Jak wskazuje marszałek Adam Struzik, dofinansowane inwestycje realnie podniosą jakość życia mieszkańców powiatu płockiego.

Instrument wsparcia zadań ważnych to nasz największy program wsparcia. Dzięki dofinansowaniu lokalne samorządy mogą budować drogi, modernizować szkoły czy inne budynki użyteczności publicznej. W miarę możliwości przekazujemy środki na jak najwięcej inwestycji. Będą one służyć mieszkańcom przez lata

– dodaje marszałek.

Wartość wsparcia, jakie trafi do gmin powiatu płockiego na podstawie podpisanych umów to przeszło 7,5 mln zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie-Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583

Projekt przewiduje wyremontowanie dwóch dróg – 1457W oraz 6909W, które obecnie znajdują się w złym stanie techniczny i stanowią zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. W ramach zadania na obu drogach wykonane zostaną roboty ziemne, powstanie nowa i poszerzona do 6 metrów nawierzchnia oraz wzmocnione będą pobocza. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 2,1 mln zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1

Zadanie obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Karsy do granicy z gminą Raciąż. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, a po obu stronach drogi wykonane zostaną pobocza wzmocnione kruszywem. Samorząd Mazowsza na realizację tej inwestycji przekaże 225 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej 290605W Etap I (0+000 – 0+615) Etap II (0+615 – 3+680)

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej 290605W, przebiegającej przez Grabie Polskie, Okolusz, Strzemeszno oraz Czermno. Około 4 kilometrowy odcinek połączy dwie strategiczne drogi wojewódzkie: 574 oraz 575. W ramach inwestycji utwardzona zostanie nawierzchnia jezdni. Samorząd Mazowsza podjął decyzję o przekazaniu na realizację dwóch etapów inwestycji ponad 1,8 mln zł.

Rozbudowa zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie

Realizacja zadania jest kontynuacją budowy i rozbudowy infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie gminy Radzanowo. W ramach inwestycji wybudowane zostanie przedszkole w systemie modułowym, kontenerowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Powstaną 4 klimatyzowane sale dydaktyczne, pomieszczenie do wydawania posiłków dla dzieci, pomieszczenia magazynowe, socjalne i kotłownia gazowa. Przedszkole zostanie połączone łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 1 mln zł.

Budowa budynku ochrony zdrowia we wsi Łęg Kościelny

Budowa obiektu ochrony zdrowia zostanie opracowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Budynek wyposażony będzie w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Instalacja grzejnikowa będzie zasilana pompą ciepła. Obiekt o powierzchni ok. 610 m2 będzie posiadał gabinety, pomieszczenia socjalne i biurowe, szatnię, pomieszczenia techniczne i WC. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Samorząd województwa mazowieckiego przekaże 2,4 mln zł na realizację inwestycji.

OSP z powiatu płockiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego z dofinansowaniem

To nie wszystkie inwestycje, które zrealizują samorządy dzięki wsparciu z budżetu województwa. Skorzystają także strażacy-ochotnicy. Dofinansowanie na specjalistyczny sprzęt oraz rozbudowę strażnicy otrzymały OSP z trzech powiatów.

Wsparcie otrzymały:

  • OSP Gilino (gm. Bielsk, powiat płocki) na zakup sprzętu specjalistycznego (wyciągarki i motopompy) – 17,3 tys. zł,
  • OSP Bielsk (powiat płocki) na zakup pił ratowniczych, aparatów powietrznych z butlami oraz maskami – 17 tys. zł,
  • OSP Miszory (gm. Brochów, powiat sochaczewski) na zakup aparatów powietrznych z maską i butlą stalową – 18 tys. zł,
  • OSP Grabina Radziwiłłowska (gm. Puszcza Mariańska, powiat żyrardowski) na termomodernizację strażnicy – 120 tys. zł.

Ponadto dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł otrzymała gmina Słubice na usunięcie zniszczeń po nawałnicach i ulewnych deszczach, które przeszły nad gminą w lipcu i sierpniu br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *