Radni zdecydowali – zmiana opłat za śmieci

Zmienia się metoda opłat za odpady komunalne. Jednogłośnie zdecydowali o tym radni gminy Słupno.

Od stycznia 2022 roku mieszkańcy gminy Słupno za odpady komunalne płacić będą od osoby. O tej zmianie zdecydowali radni na listopadowej sesji. Większością głosów uchwalili, że obowiązywać będzie metoda liczona “od osoby”. Uchwalona stawka wraz z początkiem nowego roku będzie wynosiła 38 zł od osoby. Natomiast w przypadku posiadania kompostownika opłata za śmieci będzie pomniejszona o 20 %, co daje kwotę 30 zł i 40 gr.

Przypomnijmy, gmina Słupno jako pierwsza w powiecie płockim zdecydowała, że opłata za odpady komunalne naliczana będzie nie od ilości osób mieszkających w danym gospodarstwie, ale od ilości zużytej wody. Metoda ta obowiązywała przez rok, była innowacyjna.

Teraz, od stycznia 2022 roku wraca metoda – „od osoby”.

Metoda naliczania opłat od zużycia wody „utrudniała sprawiedliwe podzielenie opłaty na gospodarstwa domowe oraz wpływa niekorzystnie na wysokość wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu gminy. (…) Rada Gminy Słupno w związku z obowiązkiem osiągnięcia w kolejnych latach wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, ustaliła podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 38 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, co powinno skutecznie zniechęcić właścicieli nieruchomości do niestarannego prowadzenia selektywnej zbiórki.

czytamy w uzasadnieniu uchwały,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *