Remonty dróg powiatowych

Kolejne kilometry dróg powiatowych zostaną wyremontowane. Modernizacja czeka drogi w gminach Gąbin i Łąck. Właśnie przekazano wykonawcom place budowy.

Chodzi o trzy drogi powiatowe:

  • 2984W Grabie Polskie – Borki

Zmodernizowany zostanie odcinek o długości blisko 0,5 km. Poza wykonaniem nowej nawierzchni, zostaną również zrobione pobocza. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowalnych S.A. Gostynin.

  • 2974W Soczewka – Łąck

Wyremontowane zostaną odcinki o łącznej długości prawie 4 km. Prace obejmować będą m.in.: karczowanie krzaków i podszycia, ścięcie poboczy, wyrównanie istniejącej nawierzchni, umocnienie kostką granitową poboczy na łukach o szerokości 1 metra, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Wykonawcą inwestycji jest P.H.U. Prima Bogdan Głuchowski.

  • 6908W Grabina – Kolonia Grabina – Płock do drogi nr 60

Przebudowany będzie odcinek o długości 1 km. W zakres robót wejdą m.in.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz poboczy, karczowanie krzaków i podszycia, ścięcie poboczy. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowalnych S.A. Gostynin.

Samorząd Mazowsza po raz kolejny wsparł finansowo Powiat Płocki, dzięki czemu zostaną zmodernizowane następne drogi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *