Studiujesz medycynę? Złóż wniosek

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. Termin naboru upływa 24 listopada.

Wnioski składać mogą studenci kształcący się na kierunku lekarskim studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni mających siedzibę w Polsce. Osoby zainteresowane programem, muszą łącznie spełniać następujące warunki:

  1. być studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;
  2. nie powtarzać roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
  3. uzyskać średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,0;
  4. nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  5. zobowiązać się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonymi pełnymi latami.

Wysokość stypendium to maksymalnie 2 tys. zł brutto miesięcznie, czyli 18 tys. zł  rocznie. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku jest jednym z kilkunastu wojewódzkich podmiotów leczniczych deklarujących możliwość zatrudnienia po okresie pobierania stypendium.

Więcej informacji oraz formularze związane z naborem znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/stypendia-dla-medykow/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *