Szpital na Winiarach wstrzymuje odwiedziny chorych

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz możliwości organizacyjne, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku wstrzymuje odwiedziny chorych we wszystkich oddziałach szpitalnych.

Decyzja ta nie ogranicza praw pacjenta do kontaktu z bliskimi za pośrednictwem telefonu, w przypadku konieczności zasięgnięcia informacji o stan zdrowia hospitalizowanego, osoby wskazane w dokumentacji medycznej prosimy o kontakt z właściwym oddziałem. Lista telefonów dostępna jest w zakładce: https://www.wszplock.pl/ksiazka-telefoniczna/. Nadal natomiast istnieje możliwość przekazywania swoim bliskim niezbędnych artykułów. Oznakowane paczki (imię/ nazwisko/ oddział) można pozostawić w holu obecnego wejścia do Szpitala. Przypominamy, iż na czas remontu wejścia głównego, jest nim wejście do Przychodni Specjalistycznych WSzZ w Płocku.

W wyjątkowych sytuacjach, które uzasadniają konieczność spotkania pacjenta z osobą bliską, ordynator/ kierownik lub upoważniony lekarz danego oddziału może wydać zgodę na odwiedziny, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Zasady przebywania rodzica / opiekuna z hospitalizowanym dzieckiem pozostają bez zmian.

W Szpitalu obowiązuje bezwzględny zakaz wizyt w oddziałach szpitalnych dla przedstawicieli handlowych.

Sytuacja związana z pandemią jest w tym momencie bardzo poważna. Obecnie nasza placówka hospitalizuje 68 osób chorych na COVID-19, z czego 29 pacjentów przebywa w Szpitalu Tymczasowym, reszta w oddziałach placówki głównej, przy Medycznej 19. Tylko w tym tygodniu z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 6 osób, z czego dwie ostatniej doby. Bardzo proszę więc o wyrozumiałość i zastosowanie się do wprowadzonych obostrzeń.

– mówi Stanisław Kwiatkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *