Za wodę 5 zł, za ścieki 7,79 zł – to nowe stawki opłat

5 zł za m3 wody i 7,79 zł za odbiór ścieków – takie stawki płacić będą mieszkańcy Płocka oraz Grabiny (gm. Łąck). Bo to właśnie te gminy obsługują Wodociągi Płockie.
Przez najbliższy rok będą obowiązywały takie właśnie taryfy. Zatwierdziły ją Wody Polskie, które są organem regulującym.

Sprawa zatwierdzenia taryfy zaproponowanej przez Wodociągi Płockie jest zakończona. Był to proces długotrwały i skomplikowany

– tłumaczy Anna Łukaszewska – Trzeciakowska dyrektor RZGW w Warszawie

Przypomnijmy, 22 lutego br. do Wód Polskich wpłynął wniosek o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Płocka oraz Grabiny na okres 3 lat. Propozycja płockiej spółki kształtowała się na poziomie 5,58 zł za wodę oraz 8,80 za odprowadzane ścieki. W maju dyrektor RZGW mając na uwadze dobro mieszkańców Płocka i okolic, zwrócił się do prezydenta miasta z prośbą i rozważenie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki. Prezydent zasygnalizował, że w związku ze zmianą systemu podatkowego, który w znaczący sposobów wpłynie na obniżenie dochodu samorządu, nie widzi możliwości podjęcia takiej decyzji w zakresie kolejnych zobowiązań finansowych obciążających budżet miasta. Tym samym Wodociągi Płockie musiały wniosek poprawić, odwołały się od tej decyzji. Prezes Wód Polskich w sierpniu uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

29 października zapadła decyzja, że poprawiony przez Wodociągi wniosek spełnia wymogi ustawowe, a kalkulacja w nim przedstawiona uzasadnia planowane ceny i stawki opłat za wodę i ścieki.

Ceny za świadczone usługi zostały tak skalkulowane, aby zapewnić nie tylko ochronę odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, ale również uzyskać przez przedsiębiorców niezbędne przychody z danej działalności, które powinny pokrywać sumę planowanych kosztów, ponoszonych za świadczenie usług

– dodaje Anna Łukaszewska – Trzeciakowska.

Decyzja o zatwierdzeniu taryf została wydana 29 października przez organ regulacyjny. Ostatecznie płocczanie przez najbliższe 12 miesięcy za wodę zapłacą 5,00 zł, a za odbiór ścieków 7,79 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *