GDDKiA ogłosiła przetarg na dokumentacje S10

GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla nowych odcinków dróg ekspresowych, które połączą woj. kujawsko-pomorskie z aglomeracją warszawską. To dobra wiadomość dla Płocka.

GDDKiA

Ogłosiliśmy przetarg na dokumentację dla pierwszej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Teraz ogłaszamy drugi przetarg, na połączenie Torunia i Bydgoszczy z Warszawą oraz Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej, która umożliwi dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Systematycznie dążymy do realizacji tych niezbędnych szlaków komunikacyjnych, które przejmą ruch tranzytowy, a w docelowym układzie odciążą Stolicę

podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji przedstawiającej warianty przebiegu drogi ekspresowej S10, od autostrady A1 w rejonie Włocławka do granicy woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz dalej do skrzyżowania z S50 w okolicy Naruszewa. Projektanci zajmą się również odcinkiem od połączenia S10 z S50 do skrzyżowania z S7 w okolicy Przyborowic.

Dla każdego z zadań, wykonawcy przeanalizują obszar wskazany na mapie, proponując kilka możliwych wariantów przebiegu drogi. Przygotują materiały i wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). GDDKiA złoży je we właściwych organach środowiskowych celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem DŚU. Rozwiązania, dla których zostaną wydane DŚU, na kolejnym etapie prac projektowych będą podlegały uszczegółowieniom.

Dalsze prace będzie można prowadzić po pozyskaniu na nie środków finansowych. 

Termin składania ofert upływa 7 lutego 2022 r. Planowany termin podpisania umowy to przełom maja i czerwca 2022 r. (przy braku odwołań).

GDDKiA opracowała Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej S10 (odcinek Toruń – Warszawa) wraz z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Zaproponowano cztery warianty korytarzy dla planowanej trasy, a efekty prac przedstawiono samorządom.

Warianty S10 i S50 to jedynie osie korytarzy wskazane podczas opracowania Studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po ok. 5 km szerokości, z dodatkowymi poszerzeniami w miejscach wymagających szerszych analiz. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP.

Droga ekspresowa S10 stanowi docelowy element sieci najważniejszych połączeń europejskich tworzących Transeuropejską sieć transportową TEN-T. Inwestycja obejmuje budowę drogi ekspresowej S10 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego o długości około 40 km i woj. mazowieckiego o długości około 80 km. Łączne to około 120 km. Planowana droga ekspresowa S10 połączy aglomerację bydgosko-toruńską z aglomeracją warszawską, zapewniając również powiązanie drogami szybkiego ruchu dla Płocka.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *