Czy droga Rogozino – Nowe Gulczewo doczeka się remontu?

Drogi to priorytet dla wielu samorządów. Ich budowa, modernizacja w budżetach samorządów zajmuje znaczną część. Nie od dziś wiadomo, że przy połączonych siłach i środkach można zrobić więcej. Dziś w Starostwie powiatowym odbyło się spotkanie międzysamorządowe. Rozmawiano o drogowych planach. Zakończyło się porozumieniem.

Na roboczym spotkaniu w starostwie rozmawiano o przebiegu drogi powiatowej DP2901W relacji Rogozino – Nowe Gulczewo od km 0+000 do km 4+609 oraz ciągu dróg: ul. Żyznej na terenie Płocka, drogi gminnej 291019W, drogi powiatowej DP5203W na terenie gminy Radzanowo oraz drogi powiatowej DP5203W na terenie miasta Płocka.

Samorządy, na terenie których znajdują się wymienione drogi, miałyby przekazać zarządzanie nimi – w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – Zarządowi Województwa Mazowieckiego. Ten z kolei, do współpracy przy realizacji porozumienia, upoważnić miałby Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka Małgorzata Struzik, Dyrektor płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek, Wójt Gminy Radzanowo Piotr Jakubowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Tomasz Dąbrowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.