Płocka Lewica ma nowe władze i nowy program

W weekend w Płocku odbył się Miejski Kongres Nowej Lewicy. Wybrano nowe władze Nowej Lewicy. Jest też program na najbliższe miesiące.

W sobotę w SDK odbył się Miejski Kongres Nowej Lewicy. Wzięli w nim udział Włodzimierz Czarzasty Wicemarszałek Sejmu RP, Współprzewodniczący Rady Krajowej NL, Arkadiusz Iwaniak Poseł na Sejm RP, Współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NL, Daniel Oliszewski Sekretarz Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NL oraz Patryk Fajdek Wiceprzewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NL. Podczas kongresu wybrano nowe władze. Na Współprzewodniczących Rady Miejskiej Nowej Lewicy w Płocku zostali wybrani: Adrian Brudnicki z frakcji Wiosna i Zygmunt Buraczyński z frakcji SLD. Na Wiceprzewodniczące RM NL w Płocku zostały wybrane Aleksandra Bugaj z frakcji SLD i Joanna Tonia Więckiewicz z frakcji Wiosna. Sekretarzem została Milena Wilkońska z frakcji SLD

W polskim systemie społeczno-politycznym istnienie i funkcjonowanie partii lewicowej jest czynnikiem stabilizującym. Jesteśmy przywiązani do sprawiedliwości społeczno-ekonomicznej i stabilnie rozwijającej się rodziny. Pragniemy, aby nasze miasto było miejscem, gdzie każda osoba bez względu na wiek, pochodzenie, płeć, tożsamość i orientację seksualną, wyznawaną wiarę lub jej brak, czuje się bezpiecznie. Różnorodność to nasze wspólne bogactwo, to docenienie każdej i każdego z nas takich, jakimi jesteśmy

– podsumowują Kongres nowe władze.

Oznacza to potrzebę wspólnych działań, a to będzie wymagało aktywnego uczestnictwa w sprawach dotyczących Płocka w obszarach takich jak;

  • – zrównoważonego rozwoju przestrzennego, gospodarczego i inwestycyjnego
  • – ochrony terenów zielonych ze szczególnym uwzględnieniem obecności dużych drzew w przestrzeni miasta oraz poprawy jakości powietrza
  • – popularyzowaniu miejskich programów zdrowotnych i profilaktycznych dla kobiet, mężczyzn i dzieci
  • – poprawy infrastruktury drogowej i skomunikowania Płocka z systemem dróg szybkiego ruchu oraz budowy ścieżek dla turystyki rowerowej i pieszej
  • – tworzenie warunków do popularyzacji i wdrażania racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w rozumieniu segregacji odpadami
  • – współpracy z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach: ochrony zdrowia, aktywności osób niepełnosprawnych, ochrony przyrody, rzetelnej i bezpiecznej edukacji seksualnej oraz promujących szacunek dla osób innych narodowości i kultur

Zrealizowanie tych celów, jak zaznaczają członkowie Nowej Lewicy, stawia przed nimi konieczności praktycznego uczestnictwa w popularyzacji programu i podejmowaniu aktywnych działań organizacyjnych. W przyjętym na Kongresie programie są planowane przedsięwzięcia. To przygotowanie organizacyjne i programowe kandydatów do uczestnictwa w wyborach w 2023 roku do Rady Miasta; podjęcie dyskusji nad wielowymiarowym zarządzaniem miastem, które „kurczy się” oraz poszukiwanie rozwiązań redukujących negatywne konsekwencje tego procesu.

Kurczenie się miast oraz zmiana struktury wiekowej mieszkańców w doświadczeniach europejskich to proces, który niekoniecznie musi być siłą negatywną. Istnieje wiele narzędzi i kierunków działań, które potrafią paradoksalnie odnaleźć pozytywną energię wewnątrz tych procesów i aktywować wyższą jakość życia w mieście. Działania te będą koordynowane przez powołany przez nas zespół wykwalifikowanych ekspertów

– tłumaczą członkowie Nowej Lewicy w Płocku.

W programie Nowej Lewicy znalazł się również punkt dotyczący upowszechniania programu ochrony zieleni miejskiej oraz wspomagania pracy grup społecznych działających w tym obszarze. Kontynuowanie cyklicznego konkursu „DZIEŃ ZIEMI – moja wizja zielonej planety”. Dążenie do wyłączenia z produkcji leśnej oraz polowań wszystkich rezerwatów na terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego i pozostawienia ich w stanie naturalnym.

Chcemy aby obszary te stanowiły bank przyrodniczy i rekreacyjny dla mieszkańców Płocka oraz okolicznych powiatów

– dodają członkowie Nowej Lewicy.

W planach mają również współpracę z zarządami rodzinnych ogródków działkowych i tworzenia warunków do sprzedaży własnych produktów rolnych na targowiskach osiedlowych, wdrożenie i wyznaczenie minimum 2 miejsc wraz z urządzeniami do zwrotu opakowań plastikowych, szklanych i puszek z trybem zapłaty za działania recyklingowe, postulat do Rady Miasta, jako projekt do budżetu miejskiego, budowę ścieżki rowerowej z osiedla Podolszyce przez most Solidarności do Łącka, wniosek do Rady Miasta o inny kształt budżetu obywatelskiego, w którym będzie rozdział funduszy dla potrzeb płockiej oświaty oraz funduszy na inicjatywy obywatelskie. Jak zapewniają – będą dążyć, by w budżecie miejskim były zapewnione środki na programy dotyczących zdrowie publiczne w następujących zakresach:

  • – zabezpieczenie środków na wsparcie leczenia In Vitro
  • – na badania przesiewowe mammograficzne
  • – na przesiewowe badania jelita grubego, gastroskopii oraz prostaty
  • upowszechnienie szczepień HPV dla dziewcząt od 14 roku życia, które stwarzają lepsze warunki zdrowia oraz rodzących się dzieci.

W przyjętym programie jest również plan na złożenie wniosku do władz miejskich o rozpoczęcie prac projektowych zagospodarowania nabrzeża Wisły na odcinku Klub Morka do Brzeźnicy, co powinno przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności tego miejsca rekreacyjnego i turystycznego jako kompleksu „SOBÓTKA”. Nowa Lewica ma zamiar powołać także zespół, który będzie odpowiedzialny za politykę informacyjną o działaniach Płockiej Lewicy w środkach przekazu i social- mediach, chcą także promować poszanowanie praw podstawowych każdego mieszkańca Płocka.

Będziemy dążyć do wprowadzenia zasad świeckiego państwa na poziomie miejskim ponieważ tylko świeckie państwo zapewnia prawdziwą wolność religijną i wolność sumienia swoim mieszkańcom. W myśl tej zasady będziemy dążyć do zachowania świeckiego charakteru wydarzeń i uroczystości publicznych

– dodają członkowie Nowej Lewicy w Płocku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.