Poszkodowanym w skutek wichur wsparcie i pomoc zadeklarował Wojewoda Mazowiecki

Od kilku godzin intensywne działania związane z usuwaniem skutków silnego wiatru  na obszarze całego województwa prowadzi Państwowa Straż Pożarna. Wojewoda Mazowiecki deklaruje wsparcie w niesieniu skutecznej i niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym, w wyniku zjawisk atmosferycznych. Dotychczas PSP odnotowała ponad 1300 zgłoszeń w całym województwie. Całodobowo sytuację monitoruje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Od wczoraj w całej Polsce, w tym również na Mazowszu wciąż wieje bardzo silny wiatr. Wszystkie służby wojewódzkie, przede wszystkim straż pożarna, ale też policja, działają w pełnej mobilizacji i stają na wysokości zadania. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  pozostaje w stałym kontakcie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Osobom poszkodowanym udzielone zostaną świadczenia niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, m.in. w formie natychmiastowej doraźnej zapomogi w wysokości do 6 tysięcy zł. Z prognoz wynika, że te niezwykle trudne warunki atmosferyczne mogą utrzymywać się przez kolejne dwa dni. Apeluję do mieszkańców, aby w miarę możliwości pozostali w domu, a także uprzątnięcie wszystkich przedmiotów z podwórka czy balkonu, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla mienia i życia ludzi

  – powiedział Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł.

Od wczoraj przez Polskę przechodzi front atmosferyczny, któremu towarzyszyły intensywne opady deszczu i silnie wiejący wiatr. Strażacy od godzin nocnych usuwają skutki wichur. Jak podaje Państwowa Straż Pożarna w województwie mazowieckim straż odebrała ponad  1300 zgłoszeń związanych z załamaniem pogody.  Najwięcej w powiecie otwockim, Warszawie, pow. pruszkowskim, grodziskim, sochaczewskim i płockim. Doszło do licznych uszkodzeń dachów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Na terenie województwa mazowieckiego odnotowano ponad 270 zgłoszeń związanych z uszkodzonymi dachami. Ponad 53 169 odbiorców pozbawionych zostało prądu.

W wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, na terenach, w których rozpoznano zniszczenia, służby Wojewody zbierają informacje, w zakresie pomocy dla osób poszkodowanych. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest w kontakcie z Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzkie uruchomił specjalny formularz dla samorządów, poprzez który mogą w szybki sposób zgłosić straty powstałe w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Informacje o pomocy dla osób poszkodowanych – rodzaje zasiłków:

  • zasiłek celowy do 6 tys. zł na tzw. Pomoc „doraźną” dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej;
  • zasiłek celowy do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi;
  • zasiłek celowy do 100 tys. zł na remont budynków gospodarczych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć ziemi.

Na obszarze całej Polski obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. Dla całego kraju ogłoszony został  też alert RCB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.