Twoje dziecko odkryje tu wyjątkowy świat

Klub Dziecięcy „MALUSZEK” w Bielsku to pomoc dla rodziców planujących wrócić do pracy zawodowej. To miejsce przygotowane dla 30 dzieci.

Do Klubu mogą być przyjmowane dzieci w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do trzeciego roku życia (nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia), z zastrzeżeniem, że jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym lub w sytuacji, gdy rozwój psychomotoryczny dziecka nie pozwala na objęcie go tym wychowaniem – opieka w Klubie może być sprawowana do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 lata – pod warunkiem, że rodzice złożą oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym

– mówi Elżbieta Gajewska kierownik Klubu Dziecięcego Maluszek.

Cały czas trwa rekrutacja. Dziecko do Klubu można zapisać w każdej chwili.

Zainteresowanie jest bardzo duże nie tylko rodziców naszej gminy ale także gmin ościennych, w których nie ma takich placówek. Dokumenty można składać osobiście w godzinach od 8:00 do 16:00, bądź przesłać na adres e-mail klubmaluszkabielsk@gmail.com. Dokumenty aplikacyjne można pobrać ze strony Klubu www.klubmaluszka.ovh lub w naszej placówce. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 798701504

– dodaje Gajewska.

Celem klubu jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dzieci właściwy dla ich wieku. Placówka zapewnia dzieciom opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą oraz edukacyjną, rozwija motorykę i umiejętności umysłowe dzieci stosownie do ich wieku i potencjału oraz możliwości rozwojowych. W Klubie nie brakuje zabaw z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

W Klubie rekrutacja trwa przez cały rok. Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów prawnych zainteresowanych zapisaniem dziecka do składania dokumentów. Im wcześniej państwo zapiszecie dziecko, tym macie większe szanse na przyjęcie

– zachęca kierownik placówki.

Klub Dziecięcy „Maluszek” to gminna jednostka organizacyjna. Powstał 1 stycznia 2020 roku. Działa na obszarze Gminy z siedzibą przy ul. Płockiej 19A obok Przedszkola Samorządowego. Czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.