Zmiany w czasie trwania kwarantanny i izolacji

Od dziś, 15 lutego osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 czekają zmiany. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia izolacja osób, u których wykryto zakażenie koronawirusem jest skrócona do 7 dni, a kwarantanna dla domowników osoby izolowanej – trwa tyle, ile izolacja. Okres ten liczony jest od momentu wykonania testu diagnostycznego, a nie – jak do tej pory – otrzymania jego pozytywnego wyniku.

W przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny jest równy okresowi tej izolacji; obowiązkowa kwarantanna ulega zakończeniu także w przypadku wprowadzenia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego u osoby odbywającej tę kwarantannę do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia – czytamy w rozporządzeniu.

Obowiązku nie zastosuje się do osoby, która w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed dniem wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zakończyła izolację, izolację w warunkach domowych lub hospitalizację.

Okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz żołnierzy i służb mundurowych wynosi 5 dni, chyba że osoba ta będzie codziennie badana testem antygenowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.