Dzień Bezpiecznego Internetu w Staszicu

W Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie odbyła się szczególna lekcja – wzięli w niej udział uczniowie dwunastu szkół podstawowych i trzech ponadpodstawowych, wraz z opiekunami, w towarzystwie przedstawicieli wyższych uczelni, władz samorządowych i organizacji wspierających edukację. V Powiatowy Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 „Działajmy razem” był niezwykły nie tylko dlatego, że jubileuszowy – odbywał się w atmosferze postpandemicznej, naznaczonej niepokojem wywołanym wydarzeniami za wschodnią granicą Polski.

„…dziękujemy za udostępnienie swoich urządzeń – właśnie staliście się Państwo ofiarami cyberprzemocy!” – w taki sposób zostali przywitani zgromadzeni tuż po tym, jak wypełnili ankietę dotyczącą bezpieczeństwa sieciowego. Ten niewinny żart miał wprowadzić w główny temat spotkania, jakim było świadome korzystanie z możliwości jakie daje współczesna technologia i Internet. Wokół tego tematu obracały się kolejne etapy lekcji.

W szkolnych ławkach usiedli uczniowie klasy 3 technikum informatycznego: Wojtek Duda, Kuba Górecki, Kacper Kowalski, Błażej Lotarski, Oliwier Mikołajczyk i Michał Żuchowicz, którzy już na początku uroczystości objaśnili zebranym czym jest DBI.

Cieszymy się, że możemy Was gościć w naszych progach fizycznie, a nie tylko wirtualnie

– powiedziała na powitanie Dyrektor Zespołu Szkół w Gąbinie Jadwiga Irena Milewska,

Korzystanie z Internetu to nie tylko rozrywka, ale i duża odpowiedzialność 

dodała Iwona Sierocka, Wicestarosta Powiatu Płockiego

“…jak to na lekcji zaczynamy od burzy mózgów” – tak rozpoczął się panel dyskusyjny. Pierwszy temat, który poruszyli uczestnicy traktował o skutkach pandemii w kontekście edukacji, żywa dyskusja pozostawiła wniosek, że bez względu na okoliczności potrzeba wiedzy i zaspokajanie własnych oczekiwań zawsze staną ponad wygodnictwem i bylejakością. Drugim zagadnieniem poruszanym przez dyskutujących były fakenews’y. Wypowiedzi prowadzących prowadziły do konkluzji, że najważniejsza jest staranna, wielotorowa weryfikacja źródeł informacji, szczególnie, jeśli przekazujemy ją dalej. Padły też pytania o konsekwencje spędzania coraz dłuższego czasu w towarzystwie mediów elektronicznych. Wśród wielu wypowiedzi, najważniejsza wydaje się troska o zdrowie fizyczne i psychiczne młodzieży.

Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs o Puchar Starosty Płockiego Sylwestra Ziemkiewicza na najwartościowszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu. W zorganizowanym po raz pierwszy konkursie brały udział pięcioosobowe zespoły ze szkół podstawowych i średnich.

W kategorii szkół średnich puchar zdobyła drużyna z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

W kategorii szkół podstawowych puchar zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kapturach.

Jury konkursowe przyznało dodatkowe wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych dla drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach.

Joanna Matuszewska prezes stowarzyszenia IUVENES działającego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie wręczyła ufundowaną nagrodę specjalną dla zespołu, który otrzymał Puchar Starosty Płockiego w kategorii szkół średnich – tablet graficzny. Nagrodę otrzymali uczniowie z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie.

Był również czas na prelekcje. Pierwszą przygotowała i wygłosiła online Anna Wojtkowska z Fundacji Badań Społecznych. Wykład nosił tytuł: „Kiedy Internet zaczyna nam szkodzić? Oznaki e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży”.  O „CYBER lekcjach, czyli pomocnej dłoni w edukacji o bezpieczeństwie w sieci” mówiła Ewa Domańska, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie z ramienia NASK. Ostatnią prezentację przedstawił Piotr Dymek – specjalista ds. bezpieczeństwa, wykładowca Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Tematem prelekcji było „Zwalczanie cyberprzestępczości w Polsce”.

Rozstrzygnięto także szkolny konkurs „STOP-HEJT” na plakat i prezentacje nagrodzonych prac. Organizatorem konkursu była Agnieszka Strzałkowska – nauczyciel przedmiotów graficznych w naszej szkole. Współorganizatorem i fundatorem nagród w tym konkursie było Stowarzyszenie IUVENES, a nagrody wręczyła Joanna Matuszewska – prezes stowarzyszenia. Nagrodzeni uczniowie: I miejsce : Barbara Żabka – II TG; II miejsce : Kuba Hiszpański – I TG; III miejsce : Rafał Górski – II TG; Wyróżnienia: Natalia Rurarz – I TG, Łukasz Józwik – II TG, Wiktoria Cichosz – II TG.

Na koniec wręczono nagrody i wyróżnienia. Tym razem organizowany po raz piąty konkurs był przeprowadzony w szkolnych pracowniach szkolnych informatycznych. Konkurs również był organizowany w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i średnie. Nagrodzeni uczniowie w kategorii szkół średnich: I miejsce: Kuba Górecki – Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie; II miejsce: Wojciech Duda – Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie; III miejsce: Michał Dylik – Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie; Wyróżnienia otrzymali: Karolina Dobrzyńska – Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie; Daria Miaśkiewicz – Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku; Nagrodzeni uczniowie w kategorii szkół podstawowych: I miejsce: Filip Urbański – Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego Pacyna; II miejsce: Jakub Skoroch – Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II Słubice; III miejsce: Agata Żabka – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Gąbin; Wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Lewandowska – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego Kaptury; Gabriel Rutkowski – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nowe Grabie; Jakub Feliniak – Szkoła Podstawowa im .Marii Konopnickiej Gąbin. W wyżej wymienionych konkursach nagrody ufundował organ prowadzący szkołę Starostwo Powiatowe w Płocku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.