Gmina sfinalizowała kolejny etap prac na SUW

Zakończyły się prace nad budową Stacji Uzdatniania Wody w Brudzeniu Dużym. Na razie sfinalizowano II etap prac.

Zakres prac na tym etapie obejmował: wykonanie nowego układu technologicznego, wykonanie rurociągów technologicznych zewnętrznych, budowę dwóch zbiorników retencyjnych.

Wartość modernizacji w II etapie to 1 791 538,44 PLN. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE z działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.