Ile po tych zmianach zostanie w naszym portfelu?

Kontynuujemy korzystne zmiany i wprowadzamy w życie kolejne rozwiązania z tzw. Tarczy Antyputinowskiej. Naszym głównym celem jest ochrona polskich rodzin przed negatywnymi skutkami gospodarczymi związanymi z agresją Rosji na Ukrainę oraz inflacją, z którą zmaga się cały świat. Będzie to możliwe dzięki zmianom podatkowym – tłumaczy premier Morawiecki.

To m.in. obniżenie PIT z 17 do 12 proc. dla osób na skali podatkowej czy wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla osób na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Nowe rozwiązania podatkowe to kontynuacja rozpoczętych już zmian – podwyższenia kwoty wolnej do 30 tys. i progu podatkowego do 120 tys. zł.

Sytuacja finansów publicznych kraju jest stabilna. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, które uszczelniają system podatkowy, obserwujemy stały wzrost wpływów do budżetu. Od 2015 r. do 2020 r. wpływy z VAT wzrosły o ponad 93 mld zł. Rosną też wpływy z podatku CIT – o 27 mld zł, a także z PIT o ok. 29 mld zł (bez JST).

zapewnia premier


Wyższymi wpływami do budżetu państwa dzielimy się z Polakami. Chcemy, aby w ich portfelach zostało więcej pieniędzy. Zależy nam, aby możliwie najbardziej załagodzić skutki gospodarcze spowodowane inflacją i agresją Rosji na Ukrainę. 


Pandemia, a teraz wojna. Ekonomiści mówią na taki splot wydarzeń “sztorm doskonały”. Rzeczywiście, te czynniki bardzo poważnie wpływają na naszą gospodarkę. Można i trzeba powiedzieć uczciwie, że to są trudne czasy i mogą nadchodzić jeszcze trudniejsze

podkreśla Morawiecki

Szef rządu dodał, że na te trudne czasy są przygotowywane kolejne elementy tzw. Tarczy Antyputinowskiej. Ma ona za zadanie przynajmniej częściowo chronić Polaków, polskie rodziny – zwłaszcza tych najsłabszych – przed skutkami wojny, które są okrutne na Ukrainie, ale są bardzo niedobre także w Europie, w Polsce, bo dotyczą przede wszystkim wysokich cen. 

Nowe rozwiązania podatkowe, czyli wsparcie dla Polek i Polaków

Cały świat zmaga się z inflacją. Aby jak najbardziej ograniczyć to negatywne zjawisko w kraju, rząd wprowadza kolejne korzystne zmiany podatkowe. Co się zmieni?

Obniżona stawka PIT z 17 do 12 proc.

 • Niższa stawka podatku do 120 tys. zł. Oznacza obniżenie podatku o 5 p.p., czyli prawie o 1/3,
 • dla podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców,
 • to korzystna zmiana dla 25 mln podatników,
 • podatnicy na skali podatkowej, którzy nie płacą podatku: niemal 6,7 mln zł w 2021 r., prawie 15,2 mln zł po zmianach od 1 lipca 2021 r.

To już kolejna obniżka PIT w ostatnich latach. 2,5 roku temu rząd podjął decyzję o obniżce podatku z 18 do 17 proc. 

Składka zdrowotna wyłączona z podstawy opodatkowania

 • Dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,
 • to korzystna zmiana dla 14 mln podatników.

Rząd wprowadza korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – dla wieloetatowców

 • Zmiana zasad na jakich płatnicy uwzględniają kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT,
 • przy zbiegu kilku umów podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (3600 zł). 
 • 300 zł przy jednej umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.
 • Rząd wprowadza korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – dla osób składających PIT-2
  Będzie obowiązywał jednolity system obliczania zaliczek,
 • wynagrodzenie płatnika zostanie podwyższone,
 • zostanie zwiększona rola płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników.

Wspólne rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców
 

 • Odpowiadamy na postulaty samotnych rodziców – odzyskają oni prawo do wspólnego rozliczania z dzieckiem – skorzystają dwa razy z kwoty wolnej 30 tys. zł,
 • wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci
 

 • Zwiększymy kwotę zarobków, jaką może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej),
 • renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł,
 • ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.


1 proc. dla organizacji pożytku publicznego

 • Wprowadzimy specjalny mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1 proc. PIT dla sektora OPP,
 • wyrównamy różnicę, jeśli łączna kwota środków przekazanych z 1 proc. PIT w danym roku dla sektora OPP będzie niższa niż w 2022 r.

Dochody samorządów na stabilnym poziomie

Samorządy otrzymają rekompensatę z tytułu spadku dochodów podatkowych polegającą na:

 • zwiększeniu subwencji rozwojowej,
 • lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.

Wydłużymy termin na przekazywanie JPK CIT i PIT
 

 • Odpowiadamy na postulaty księgowych i przedsiębiorców – wydłużamy termin na przekazywanie JPK CIT/PIT,
 • nowe terminy to 2025 r. 

Kolejne rozwiązania w ramach tzw. Tarczy Antyputinowskiej

Zmiany podatkowe to już kolejne korzystne rozwiązania w ramach tzw. Tarczy Antyputinowskiej. W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki przedstawił pierwsze założenia pakietu zmian:

 • pomoc dla rolników – dopłaty do nawozów mineralnych

Pomoc będzie skierowana do rolników, którzy są zagrożeni utratą płynności finansowej. Producenci rolni będą mogli otrzymać wsparcie z budżetu państwa do nawozów, które zostały kupione od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Dofinansowaniem będzie mogło być objęte maksymalnie 50 ha powierzchni. Jakie będą limity wsparcia? 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych i 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych.

 • tarcza ochronna przed niekontrolowanym wzrostem cen gazu


Ochrona taryfowa obejmie 7 mln gospodarstw domowych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki użyteczności publicznej – takie jak szpitale czy szkoły. Dzięki temu zostanie ograniczone ryzyko gwałtownego wzrostu cen, a w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy.

W Polsce będziemy robić wszystko, żeby łagodzić skutki tej wojny, żeby Tarcza Antyputinowska w kolejnych odsłonach dawała oddech Polakom na te trudne czasy, które są przed nami.

zapowiedział premier Mateusz Morawiecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.