Mazowsze otwarte dla pacjentów i medyków z Ukrainy

Do marszałkowskich szpitali każdego dnia trafiają pacjenci z Ukrainy, którzy potrzebują nie tylko pomocy medycznej, ale też wsparcia psychologicznego czy finansowego na wykupienie recept. Mazowieckie placówki nie odczuwają jednak dużego obciążenia, są także otwarte na zatrudnianie medyków z Ukrainy. O aktualnej pomocy samorządu województwa i koniecznych do podjęcia działaniach obradowała dziś sejmikowa komisja zdrowia i kultury fizycznej.

Jak wskazuje członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc, w mazowieckich szpitalach marszałkowskich przebywa ok. 90 obywateli Ukrainy. W każdej placówce uruchomiono punkt informacyjny obsługiwany w języku ukraińskim. 

Przygotowujemy kolejny pakiet pomocy zarówno dla przybyłych do Polski uchodźców, jak i wsparcie w samej Ukrainie. Wkrótce przekażemy kolejne karetki, chcemy także przeznaczyć środki z budżetu województwa m.in. na zakup niezbędnych leków dla ukraińskich szpitali specjalistycznych. Trwają prace nad projektem unijnym, z którego ok. 15 mln zł byłoby przeznaczone na długofalowe wsparcie uchodźców, którzy znaleźli się w naszym województwie 

– dodała członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

Podczas obrad komisji omówiono także główne problemy, jakie napotykają szpitale w trakcie pomocy przybyłym do naszego kraju Ukraińcom. 

Ze szpitali i punktów udzielających pomocy medycznej często dopływają do nas sygnały o problemach logistycznych. Lekarze pytają, co zrobić z pacjentem, z którym nie mogą się porozumieć. Dlatego kwestia języka jest bardzo istotna. Być może rozwiązaniem byłoby dołączenie do kadr medyków z Ukrainy – dodaje.

– mówi przewodniczący komisji zdrowia i kultury fizycznej Krzysztof Grzegorz Strzałkowski

Mazowsze uruchamia środki na pomoc Ukrainie

Samorząd województwa zdecydował o uruchomieniu 1 mln zł z rezerwy budżetowej na pilną pomoc Ukrainie. Decyzję o zakupach podjęto po rozmowach z władzami regionów partnerskich z Ukrainy. W ramach pomocy urząd marszałkowski zakupił m.in. przenośne zestawy ratownictwa medycznego, elementy wyposażenia apteczek medycznych, takie jak opaski uciskowe, środki antyseptyczne, koce ratunkowe, rękawice, gazę sterylną, ale także kołdry i poduszki. Do tej pory wyjechały dwa transporty z darami. Dalsze transporty będą organizowane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem i dostępnością towarów.

Oprócz zaangażowania własnych środków, trwają prace nad specjalnym projektem unijnym, którego celem jest długofalowe wsparcie uchodźców przebywających na terenie województwa (pomoc psychologiczna, zapewnienie asystentów rodzinnych, zakwaterowanie, kursy języka, miejsca w żłobkach i przedszkolach). Projekt ma realizować Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które w uproszczonej procedurze konkursowej udzieli wsparcia ośrodkom pomocy społecznej.

Pociąg humanitarny

Mazowsze uruchomiło także specjalny pociąg humanitarny w barwach Kolei Mazowieckich. Dzięki temu uchodźcy, których większość stanowią matki z dziećmi, mogą bezpiecznie podróżować spod granicy do innych miast. Do dyspozycji podróżujących pociągiem są ratownicy, pedagodzy i pielęgniarki. Do tej pory odbyło się 5 przejazdów, 4 na linii Warszawa – Chełm – Warszawa oraz jeden Warszawa – Chełm – Siedlce – Warszawa. Pociągi przewiozły już niemal 3,5 tys. osób.

Mazowieckie karetki już w Ukrainie

Wyjechały już 4 ambulanse, na które zapotrzebowanie zgłaszało Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy. Trzy z nich pochodzą z warszawskiej stacji „Meditrans”, jedna ze stacji pogotowia w Płocku. Wkrótce zostaną przekazane kolejne karetki z Warszawy i Siedlec.

Pomoc psychologiczna

Od 7 marca w Warszawie w przychodni Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy Koszykowej 79b dzieci i młodzież z Ukrainy otrzymują bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną. Centrum prowadzi także dla nich punkt opieki dziennej. W siedzibie Centrum w Zagórzu uruchomiona została także darmowa rehabilitacja dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wszystkie świadczenia są udzielane bezpłatnie.

Wsparcie dla nauczycieli

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało specjalne materiały oraz serię webinariów, których zadaniem jest wsparcie nauczycieli pracujących z dziećmi z Ukrainy. Pedagodzy dowiedzą się z nich m.in. jak rozmawiać z dziećmi o wojnie czy jak pokonywać bariery językowe. Wśród aktywności przygotowanych przez MSCDN przeważają seminaria i warsztaty metodyczne, ale nauczyciele mogą także korzystać z podcastów oraz gotowych pakietów, takich jak obrazkowy słownik polsko-ukraiński.

Praca dla obywateli Ukrainy

Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił specjalną linię telefoniczną dla obywateli Ukrainy. Na wsparcie pracowników urzędu mogą liczyć także pracodawcy, którzy chcieliby ich zatrudnić. W urzędzie przy ul. Młynarskiej w Warszawie działa już także punkt informacyjno-konsultacyjny. Będą w nim dostępni doradca zawodowy lub psycholog oraz tłumacz znający rynek pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.