Nowy komin zastąpi wysłużony obiekt na Instalacji Clausa

Na Instalacji Utylizacji Siarkowodoru w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku powstaje nowy komin. Dzięki wykorzystaniu w nim najnowszej technologii będzie on odprowadzał spaliny do wyższych warstw atmosfery. Dzięki temu będą one bardziej rozproszone, a to z kolei zmniejszy ich oddziaływanie na środowisko. To pierwsza z wielu ekologicznych inwestycji planowanych na terenie tej instalacji. W sumie umożliwią one redukcję emisji SO2 z Zakładu Produkcyjnego w Płocku o ok. 20%.

materiały prasowe PKN ORLEN

Komin, z którego obecnie korzysta PKN ORLEN na Instalacji Utylizacji Siarkowodoru potocznie nazywanej Clausem, został wybudowany w 1974 roku. Po 48 latach komin się zwyczajnie zużył i dlatego zostanie zastąpiony nowym. Budowany właśnie komin będzie miał 200 metrów wysokości, czyli dokładnie tyle samo, co ten obecny, ale zastosowana w nim będzie najnowsza technologia. Stary komin zostanie później rozebrany.

Głównym elementem nowej konstrukcji jest trzon żelbetowy w formie bryły obrotowej o pionowej osi symetrii. W dolnej części, przy podstawie, ma średnicę 13 m i zwęża się do 7,56 m na wysokości 130 m, gdzie przechodzi w walec. Wysokość samego trzonu żelbetowego wyniesie 197 m. Powyżej będą jeszcze głowice dwóch przewodów spalin, których wyloty znajdą się na wysokości 200 m.

Wewnątrz komina znajdować się będą dwa niezależne, bliźniacze przewody spalin o średnicy wewnętrznej 1,8 m. Stalowe przewody wewnątrz nowego komina odizolują spaliny od trzonu żelbetowego komina. A odpowiednia geometria tych przewodów wpłynie na jeszcze lepszą prędkość przepływu w kominie, co przyczyni się do większego rozproszenia odprowadzanych spalin. Ponadto nowy komin wyposażony będzie w dźwig towarowo-osobowy zlokalizowany w jego wnętrzu.

Zarówno do nowego, jak i obecnego komina są kierowane spaliny z jednostek Odsiarczania Gazów Kominowych. W Koncernie na co dzień używany będzie tylko jeden z tych przewodów w nowym kominie. Drugi stanowić będzie rezerwę – na przykład do potrzeb serwisowych przy pracującym przewodzie – co umożliwi normalne funkcjonowanie podczas prowadzenia tych prac, bez konieczności korzystania z niższego emitora zastępczego. To zmniejszy także ryzyko występowania potencjalnych uciążliwości zapachowych.

Budowa nowego komina zakończy się na przełomie 2022 i 2023 roku. To pierwsza z wielu inwestycji planowanych na terenie Instalacji Utylizacji Siarkowodoru. Kolejna planowana jest już na 2024 rok – PKN ORLEN planuje zastąpić użytkowaną teraz jednostkę odsiarczania gazów kominowych nową konstrukcją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.