PESEL dla uchodźców – co i jak?

Od 16 marca 2022 roku w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka przy al. Piłsudskiego 6 można składać wnioski o nadanie numeru PESEL oraz założenie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 roku.

Sprawę można załatwić wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie pod numerem telefonu 24 367 15 33, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Wniosek o nadanie numeru PESEL oraz założenie profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy można złożyć osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem. Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców. Przy czym nie pobiera się odcisków palców od osoby:

1) która nie ukończyła 12. roku życia;
2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

– dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
– w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie.

Może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.

Dokumenty nie muszą być tłumaczone.

Do wniosku niezbędne jest także załączenie zdjęcia spełniającego wymagania jak do dowodu osobistego tj.:

• kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek,
• osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
• osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).

Wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie można pobrać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka przy al. Piłsudskiego 6 oraz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html

Formularze są dwujęzyczne tj. polsko-ukraińskie oraz polsko-rosyjskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.