Pięć wniosków do Polskiego Ładu. Gmina Stara Biała ubiega się o 25 mln zł

Urząd Gminy Stara Biała złożył pięć wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach rządowego programu Polski Ład. W sumie wnioski opiewają na kwotę blisko 25 mln zł.

Te pieniądze w większości zostałyby przeznaczone na inwestycje drogowe, ale także na inwestycje wodno-kanalizacyjne czy budowę świetlicy w Ogorzelicach. Wnioski w ramach Polskiego Ładu zostały złożone w kilku programach. Dwa wnioski gmina złożyła w ramach programu przeznaczonego dla gmin, gdzie funkcjonowały PGR-y. W pierwszym gmina stara się o 2 mln zł na budowę świetlicy wiejskiej oraz strefy rekreacyjno-sportowej z boiskiem w Ogorzelicach oraz na rozbudowę świetlicy w Dziarnowie. Całość tych inwestycji zaplanowana została na 2 040 900 zł.

W drugim wniosku gmina chce pozyskać 5 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nowe Proboszczewice, Wyszyna, Brwilno, Maszewo Duże, Maszewo, Mańkowo, Stare Proboszczewice. Miałoby powstać ok. 7 km kanalizacji sanitarnej, sześć przepompowni ścieków oraz ok. 1,2 km sieci wodociągowej. W sumie to przedsięwzięcie miałoby kosztować 5 102 000 zł.

W ramach wniosków do 5 mln zł gmina stara się o 5 mln zł na rozbudowę 2367,32 m drogi w Kamionkach i Włoczewie, na budowę 915 m drogi w Starej Białej i na budowę 1113 m drogi w Nowym Trzepowie. Całość tych prac została oszacowana na 5 263 000 zł. W ramach programu, w którym można składać wnioski do 30 mln zł, gmina stara się o 6 840 000 zł na przebudowę ulic Jagodowej i Poziomkowej oraz ulic Szerokiej i Fiołkowej w Brwilnie, budowę ul. Mickiewicza w Maszewie Dużym, budowę ul. Topazowej w Ludwikowie. Całość tych prac miałaby kosztować 7 200 000 zł. Natomiast w ramach programu, w którym składa się wnioski do 65 mln zł, gmina chce pozyskać 5 937 500 zł. Te pieniądze zostałyby przeznaczone na budowę ul. Spółdzielczej w Starych Proboszczewicach, budowę drogi w miejscowości Trzebuń, budowę ul. Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach, budowę dróg w Nowym Bronowie i Maszewie. Przewidywana wartość inwestycji to 6 250 000 zł.

W sumie gmina stara się o 24 777 500 zł dofinansowania. Przypomnijmy, że na wszystkie inwestycje w tegorocznym budżecie jest nieco ponad 28 mln zł.

Staramy się o naprawdę duże pieniądze. Czy uda się je zdobyć? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja i nikt z nas nie jest w stanie przewidywać co się wydarzy w najbliższym czasie. Spodziewamy się, że wnioski zostaną rozpatrzone w pierwszym półroczu. Liczę, że przynajmniej część naszych wniosków zyska akceptację. Każde zewnętrzne pieniądze to wsparcie dla budżetu gminy i możliwość realizowania kolejnych inwestycji

– mówi wójt, Sławomir Wawrzyński

źródło UG Stara Biała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.