Utrudnienia na Mostowej. Wodociągi Płockie rozpoczęły rozdział kanalizacji

W rejonie Starego Miasta zaczyna się proces rozdziału kanalizacji ogólnospławnej realizowany przez Wodociągi Płockie. W 2022 roku obejmuje on ulicę Kościuszki, Plac Dąbrowskiego, Warszawską oraz Tumską i Mostową. W ramach tych działań m.in.  przebudowywana będzie sieć kanalizacji ogólnospławnej na Wzgórzu Tumskim. Obszar ten znajduje się w strefie konserwatorskiej, więc będzie realizowany pod nadzorem archeologicznym.

foto UMP w Płocku

Dziś, 21 marca. wykonawca zadania firma MAG-BUD rozpoczyna roboty związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w ul. Mostowej oraz w ul. Tumskiej, gdzie będzie realizowana budowa kanalizacji sanitarnej z jednoczesnym wyłączeniem ścieków sanitarnych z kanalizacji ogólnospławnej.

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią ograniczenia w ruchu w ul. Mostowej na odcinku od Domu Pod Trąbami do alei im. Władysława Broniewskiego, które potrwają do 15 kwietnia. W następnej kolejności realizowana będzie przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki, Plac Dąbrowskiego i Warszawskiej.

Prace te wykonywane  będą z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej, realizowanym w połączeniu z inwestycją Miejskiego Zarządu Dróg dotyczącą przebudowy powyższych ulic. W chwili obecnej przygotowywane jest postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawców. Realizacja przewidziana jest na III – IV kwartał bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.