W Bulkowie trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bulkowie – kolejne prace zrealizowane i odebrane: nowa hala technologiczna i pompownia.

Trwają prace w II etapie rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo. Na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmina Bulkowo przeznaczy prawie 1,2 mln zł. W ramach realizacji zadania wybudowano halę technologiczną, zmodernizowano również całą pompownię główną, punkt przyjęcia ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny, a także stację pomp ścieków oczyszczonych. Co więcej, powstała linia sitopiaskownika. Całość pracy oczyszczalni jest sterowana automatycznie. Wykonano także modernizację instalacji elektrycznej. Dzięki instalacji wentylacyjnej oraz systemowi detekcji gazu budynek stał się bardziej bezpieczny.

Rozbudowa i modernizacja znacznie powiększyła przepustowość oczyszczalni ścieków pozwalając na przyjęcie zwiększonej ilości ścieków surowych, w tym dowożonych wozami asenizacyjnymi. Wszystkie prace zostały wykonane bez wstrzymywania pracy istniejącej oczyszczalni ścieków. Przymierzamy się do następnego etapu, na który już pozyskaliśmy środki zewnętrzne

mówi Gabriel Graczyk wójt gminy Bulkowo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.