Audyt dostępności budynków publicznych do potrzeb niepełnosprawnych?

Sprawy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne na terenie powiatu płockiego były tematem spotkania starosty płockiego Sylwestra Ziemkiewicza z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych Arturem Świerczem. Rozmowa dotyczyła m.in. ujednolicenia procedur i stworzenia spójnego regulaminu dla wszystkich domów pomocy społecznej w powiecie płockim w celu właściwego gospodarowania mieniem mieszkańców DPS-ów.

FB Starostwo Powiatowe w Płocku

Starosta Sylwester Ziemkiewicz oraz Pełnomocnik Zarządu WM ds. Osób Niepełnosprawnych poruszyli też inną istotną kwestię. Chodzi o przeprowadzenie audytu dostępności budynków publicznych zarządzanych przez powiat płocki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Starosta – wychodząc z taką inicjatywą – podkreślił, jak ważne jest, by każdy człowiek mógł bez żadnych ograniczeń korzystać z przestrzeni publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.