Do 8 lipca trwać będzie kwalifikacja wojskowa 2022

Na kwalifikację wojskową 2022 mają obowiązek stawić się przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2003 roku oraz kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kończące szkołę lub uczelnię medyczną, weterynaryjną albo kierunek psychologia. Każdy otrzyma imienne wezwanie na kwalifikację wojskową, w którym wskazany będzie termin i miejsce stawienia się.

Kto musi przyjść na kwalifikację wojskową w 2022 r.?

Obowiązkowo mężczyźni urodzeni w 2003 roku, osoby urodzone w latach 1998–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, wszystkie osoby z roczników starszych, które w trakcie poprzednich kwalifikacji uznano za czasowo niezdolne do służby wojskowej, kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne dla Wojska Polskiego lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Ponadto na kwalifikację wojskową obowiązkowo muszą stawić się osoby pełnoletnie, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa – jakie badania i kategorie?

W trakcie kwalifikacji przeprowadza się badania (m.in. wagi i wzrostu, ciśnienia krwi, słuchu, wzroku, postawy, krwi czy drożności nosa, a specjalna komisja ocenia przydatność kandydata do służby wojskowej. Każdy otrzymuje jedną z kategorii – A,B,D lub E. kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (w okresie do 24 miesięcy), kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Co trzeba zabrać na kwalifikację wojskową?

Na kwalifikację wojskową trzeba zabrać przede wszystkim dowód osobisty/paszport, zdjęcie bez nakrycia głowy o wymiarach 3×4 cm, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów. Jeśli po raz kolejny staje się na kwalifikację wojskową należy zabrać dodatkowo dokumenty potwierdzające zmiany jakie zaszły w stosunku do poprzednio posiadanych dokumentów, w szczególności dokumentację medyczną i książeczkę wojskową (zapoznać się z pouczeniem na wezwaniu na kwalifikację wojskową).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.