Nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy

Ukraińcy, którzy przebywają legalnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mogą tu legalnie podjąć pracę, bez żadnych dodatkowych zezwoleń. Taką możliwość daje Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić fakt zatrudnienia obywatela Ukrainy, korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy, do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Ma na to 14 dni od dnia podjęcia pracy, zgłoszenia dokonuje poprzez system elektroniczny praca.gov.pl.

W związku z zaistniałą sytuacją, przestaje funkcjonować Punkt ds. Cudzoziemców mieszczący się w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 52, pok. nr 8. Od dnia 11 kwietnia 2022 roku, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, tel. 24/ 267-46-48 lub poprzez system elektroniczny: praca.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.