Porozumienie Żytomierz – Płock – Malaga

Prezydent Miasta Płocka, Andrzej Nowakowski, Mer Żytomierza Serhii Sukhomlyn i Burmistrz Malagi Francisco de la Torre podpisali porozumienie o międzynarodowej współpracy na rzecz Ukrainy i jej mieszkańców.  To efekt rozmów prowadzonych podczas ostatniej wizyty delegacji Globalnej Sieci CIFAL w Płocku, 4 i 5 maja.

Jest to kolejny przykład realnego partnerstwa między miastami, i tego jak ważne jest ono w sytuacjach kryzysowych

– skomentował Prezydent Andrzej Nowakowski. 

Zarówno Płock, jak i Malaga są częścią Globalnej Sieci CIFAL –  afiliowanych ośrodków szkoleniowych UNITAR (instytut ONZ do spraw Badań i Szkoleń), których misją jest podnoszenie kompetencji liderów lokalnych środowisk oraz wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Samorząd, będąc najbliżej mieszkańców, najlepiej zna ich potrzeby i pozostaje odpowiedzialny za ich życie, bezpieczeństwo i świadczenie usług na ich rzecz w czasach konfliktu. Dlatego tak ważna i cenna jest współpraca na szczeblu lokalnym.

W ramach podpisanego porozumienia Żytomierz otrzyma dodatkową pomoc rzeczową z Malagi, dostęp do szkoleń UNITAR z zakresu zarządzania kryzysowego, kształcenia liderów czy przedsiębiorczości dla migrantów i uchodźców oraz dalszej współpracy na rzecz wymiany doświadczeń, budowania potencjału oraz zrównoważonego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.