Będą dodatkowe połączenia autobusowe w gminach powiatu płockiego

Wojewoda Mazowiecki podpisał 24 umowy z przedstawicielami 23 samorządów z regionu warszawskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego na objęcie w 2022 roku dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ich mocy samorządy te otrzymają dopłatę o łącznej wysokości prawie 3,2 mln zł na uruchomienie 83 połączeń lokalnych, o łącznej długości prawie 2,8 tys. km.

materiały prasowe

Do urzędu wpłynęło w sumie114 wniosków o dofinansowanie. 112 spełniało wymogi formalne. Łączna kwota dopłat, na którą organizatorzy złożyli wnioski, przekroczyła kwotę 88 mln zł. Na 2022 rok dla województwa mazowieckiego przyznano dofinansowanie w wysokości  ponad 60,7 mln zł, co pozwalało na objęcie dopłatą 78 wniosków na kwotę ponad 60 mln zł. Wojewoda Mazowiecki jeszcze w grudniu 2021 roku skierował pismo do dysponenta Funduszu – Ministra Infrastruktury, z prośbą o zwiększenie budżetu dla województwa mazowieckiego. Do organizatorów publicznego transportu zbiorowego, którzy nie zostali wówczas objęci dopłatą, Wojewoda Mazowiecki skierował apel o utrzymanie linii komunikacyjnych. W ramach nowelizacji Ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Minister Infrastruktury dokonał ponownej analizy zaangażowania środków i na wniosek Wojewody Mazowieckiego przydzielił dla województwa mazowieckiego dodatkowe 28,4 mln zł. W ramach wszystkich naborów wniosków o objęcie dopłatą w 2022 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Wojewoda Mazowiecki zawarł łącznie 136 umów na kwotę ponad 91,6 mln zł. Środki te stworzyły możliwość uruchomienia w sumie 801 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 25 324,83 km.

Dodatkowe środki w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z terenu powiatu płockiego otrzymają:

  • Gmina Bodzanów – umowa na kwotę ponad 208,5 tys. zł, obejmie 11 linii o długości 243,2 km.
  • Gmina Wyszogród – umowa na kwotę ponad 115 tys. zł, obejmie 7 linii o długości 221,2 km.
  • Gmina Radzanowo – umowa na kwotę ponad 149 tys. zł, obejmie 1 linię o długości 21,9 km.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.