BodzanówBulkowoMochowoPowiat PłockiPłock

Ponad 5,6 mln zł z PROW na wodociągi i kanalizację w subregionie płockim

Gostynin, Bodzanów, Rościszewo, Brudzeń Duży, Mochowo i Bulkowo to sześć spośród 45 mazowieckich gmin, które otrzymają unijne wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego do gmin z Mazowsza trafią w sumie ponad 53 mln zł w ramach PROW 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z subregionu płockiego.

Słabo rozwinięta infrastruktura wodno-ściekowa to wciąż duży problem. Na szczęście mazowieckie gminy aktywnie szukają wsparcia i zgłaszają projekty. Tym razem podpisujemy umowy na środki unijne w ramach PROW. W tej perspektywie gminy z subregionu płockiego pozyskały już 35 mln zł 

– podkreśla marszałek Adam Struzik.

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego z subregionu płockiego.

Gminy wciąż mają duże potrzeby związane z tego typu infrastrukturą. Są to kosztowne instalacje, dlatego środki zewnętrzne często stanowią jedyną szansę na ich wykonanie czy przebudowę 

– dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą m.in. na: budowę, przebudowę lub wyposażenie oczyszczalni ściekówujęć wodystacji uzdatniania wodysystemów kanalizacji sanitarnejprzydomowych oczyszczalni ścieków oraz poprawę infrastruktury wodno-ściekowej.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta.

  • Gmina Gostynin na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborów Stary oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zuzinów – Aleksandrów otrzymała 803 750 zł
  • Gmina Bodzanów na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów otrzymała 1 658 262 zł
  • Gmina Rościszewo na budowę pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo otrzymała 391 441 zł
  • Gmina Brudzeń Duży na poprawę wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 – Etap II otrzymała 1 999 828 zł
  • Gmina Mochowo na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo-etap IV otrzymała 61 713 zł
  • Gmina Bulkowo na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo, gmina Bulkowo w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Bulkowo Etap I otrzymała 768 125 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *