Płock

Biuro podróży TOURASIA złożyło wniosek o niewypłacalności

31 marca, w godzinach popołudniowych, do urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego wpłynęła informacja o niewypłacalności biura podróży Tourasia. Co ważne, jak informuje biuro, klienci biura nie przebywają obecnie poza granicami kraju.

foto tourasia.pl

Oświadczam, że z powodu niewypłacalności ,Tourasia Polska S.A. nie jest w stanie wywiązać się z umów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zawartych z podróżnymi od dnia 01.04.2019 oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne (…)

– czytamy w złożonym przez biuro oświadczeniu.

Co ważne, biuro podróży poinformowało urząd, że klienci biura nie przebywają obecnie poza granicami kraju. Nie ma zatem konieczności sprowadzania ich do kraju.

Urząd marszałkowski rozpoczął procedurę uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowej, która opiewa na kwotę 607 800,00 zł. To z tych środków klienci biura będą mogli uzyskać zwroty dokonanych wpłat na niezrealizowane przez biuro wyjazdy. Jak wynika z dokumentów przesłanych przez biuro, w takiej sytuacji jest 45 klientów biura.

Wszystkie te osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z gwarantem, którym w tym przypadku jest Europȁische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce, przy ul. Chmielnej 101/102, 80-748 Gdańsk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *