sobota, 9 grudnia 2023
Powiat Płocki

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z powiatu

Przedsiębiorcy z terenu powiatu mogą ubiegać się o niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy. To pierwszy element Tarczy Antykryzysowej jaki realizować będzie Powiatowy Urząd Pracy w Płocku.

foto Starostwo Powiatowe w Płocku

Dziś w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się robocze spotkanie, uczestniczyli w nim Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, Wicestarosta – Iwona Sierocka, Sekretarz Powiatu – Michał Twardy oraz przedstawiciele PUP w Płocku. Przedstawiono na nim informacje o ilości wniosków, które dotychczas wpłynęły do Urzędu, a także o pierwszej dyspozycji wypłaty Mikropożyczki, która miała miejsce już 3 kwietni.

Przypominamy, że wnioski o udzielenie Mikropożyczki powinny być składane do Urzędu Pracy zgodnie z miejscem prowadzenia działalności – tj.:

– jeśli działalność prowadzona jest na terenie powiatu płockiego – wniosek składamy elektronicznie wybierając na:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup…

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku;

– jeśli działalność prowadzona jest na terenie miasta Płocka – wniosek składamy wybierając Miejski Urząd Pracy w Płocku.

Podczas dzisiejszego spotkania zapadły również ustalenia, co do ogłoszenia w połowie miesiąca kwietnia naborów na:

– dofinansowanie przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art.15g ust.4 zdanie pierwsze Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,(…) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19;

– dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z powyższych form wsparcia, prosimy o uważne śledzenie informacji zamieszczanych na stronach www:

plock.praca.gov.pl oraz praca.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *