Powiat PłockiPłockWojewódzki Szpital Zespolony w PłockuZdrowie

Płock w walce z koronawirusem – radni podjęli decyzje

O wsparciu dla przedsiębiorców i szpitala na Winiarach w walce ze skutkami koronawirusa, a także zmianach w żłobkach zdecydowali na ostatniej sesji radni.

Sytuacja płocczan podczas epidemii koronawirusa i sposoby pomocy przedsiębiorcom oraz mieszkańcom były jednymi z najważniejszych tematów. Miasto przekaże 150 tys. zł pomocy dla wojewódzkiego szpitala na Winiarach.

Uruchomiliśmy 800 tysięcy złotych z rezerwy kryzysowej na zakup środków ochrony osobistej, o które prosiły szpitale. Przekazaliśmy prawie 10 tys. maseczek, uszytych przez wolontariuszy, oraz płyn dezynfekcyjny do płockich organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym, samotnym i starszym

– mówił prezydent Andrzej Nowakowski, podsumowując sytuację kryzysową w Płocku.

Zapewniał, że jest w stałym kontakcie z wojewodą, Sanepidem i dyrektorami płockich szpitali i na bieżąco monitoruje potrzeby służb i mieszkańców.

Przeznaczyliśmy Bursę Płocką dla płocczan, którzy muszą przejść kwarantannę. Wyznaczyliśmy miejsce izolacji dla pracowników służb medycznych, którzy mogli zostać zarażeni koronawirusem w czasie pracy. Oddaliśmy Green Hotel do dyspozycji personelu medycznego, który nie chce wracać do domu, aby nie narażać swoich bliskich

– mówił prezydent Nowakowski.

Radni przyjęli dwie uchwały będące wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. Część rozwiązań dedykowana jest mirko, małym i średnim przedsiębiorstwom. Mogą wystąpić o zwolnienie z podatku od nieruchomości – grunty, budynki itd. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – za część 2020 r. albo o umorzenie niezapłaconych rat podatku od nieruchomości w czasie trwania epidemii. Inni, w tym firmy zatrudniające ponad 250 osób, mogą skorzystać z przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości za 3 miesiące. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy zanotowali spadek przychodów o min. 30% w stosunku do analogicznych miesięcy w roku ubiegłym albo w stosunku do ostatnich trzech miesięcy, jeżeli są na rynku krócej niż rok.

Obniżona została także opłata za zajęcie pasa drogowego na sprzedaż przed sklepami lub ustawienie ogródka gastronomicznego. Będzie wynosiła 1 grosz za metr kwadratowy za dzień

Ograniczenia nałożone, aby walczyć z koronawirusem mogą prowadzić do obniżenia dochodów wielu płockich rodzin. W odpowiedzi na ich potrzeby radni zawiesili od 1 kwietnia opłatę za pobyt dziecka w żłobkach miejskich.

Ponadto zostały przegłosowane zmiany w statutach żłobków. Zapisano w nich, że dzieci przyjmowane do placówek muszą być zaszczepione. To realizacja przepisów obowiązującego w Polsce prawa. Ponadto pojawi się dodatkowe kryterium w określaniu pierwszeństwa w kolejce do placówek. Premiowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, z co najmniej trójką pociech.

Rozdzielone zostały pieniądze na prace konserwatorskie i budowlane przy zabytkach i budynkach ze specjalnej strefy rewitalizacji. W sumie rozdysponowano prawie 2,5 mln zł na remonty elewacji, dachów, wymianę stolarki okiennej i odtworzenie detali architektonicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *