sobota, 2 grudnia 2023
Płock

Przedszkola podały listy przyjętych dzieci

Od dziś wywieszone są listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola. Wyniki będą podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodziców kandydata.

Informacja indywidualna dla rodzica kandydata będzie dostępna na internetowej stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, także na stronie internetowej przedszkola.

Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka”, w terminie: do 20 kwietnia 2020 roku godz. 15.

Po obliczeniach rekrutacji, w przypadku gdy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola, będzie dostępna funkcja umożliwiająca rodzicom składanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola z poziomu panelu rodzica (strona dla rodzica po zalogowaniu się). Dzięki temu rodzic nie musi osobiście udawać się do przedszkola, aby potwierdzić wolę uczęszczania dziecka. Wszystko odbywa się zdalnie przez system.

Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 27 kwietnia 2020 roku o godz. 15.

Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 9 i będzie trwać do 3 czerwca 2020 roku godz. 15. Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *