sobota, 9 grudnia 2023
Nowy Duninów

Nowoczesne targowiska w dwóch gminach powiatu

Samorząd Mazowsza wybrał projekty do dofinansowania unijnego w ramach PROW 2014-2020. 12 gmin otrzyma blisko 9,4 mln zł na budowę i przebudowę targowisk. Pieniądze na infrastrukturę służącą  promocji i sprzedaży lokalnych produktów, trafią również do dwóch gmin z subregionu płockiego.

W Drobinie, dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 950 tys. zł przebudowane zostanie istniejące targowisko. Natomiast gmina Nowy Duninów otrzyma ponad 192 tys. zł na budowę nowego targowiska.

Bardzo ważne jest stworzenie miejsc, w których lokalni producenci mogą sprzedawać swoje produkty. Na targowiskach, które powstaną dzięki unijnemu wsparciu, duża część powierzchni będzie przeznaczona właśnie na ten cel 

– podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w gminach: Lesznowola, Stare Babice, Glinojeck, Nowy Duninów i Sienno powstaną nowe targowiska. Natomiast istniejące już obiekty targowe w Kozienicach, Milanówku, Jasieńcu, Drobinie, Wiskitkach, Żyrardowie i Płońsku, zostaną przebudowane.

Targowiska zostaną opatrzone nazwą „Mój Rynek”. Będą utwardzone, oświetlone, wyposażone w sanitariaty i parkingi oraz przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Przynajmniej połowę ich powierzchni handlowej zajmą zadaszone stoiska.

Głównym celem programu jest stworzenie infrastruktury służącej promocji i sprzedaży lokalnych produktów. Projekty są realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców.

W zeszłym roku, na budowę targowisk Mazowsze przeznaczyło 21,5 mln zł. Dzięki tym środkom podpisano 23 umowy. W tym roku do rozdysponowania było 9,5 mln zł.

O unijne wsparcie mogły ubiegać się gminy, powiaty lub ich związki. Wysokość dofinansowania to 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia, a maksymalna kwota wsparcia – 1 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *