niedziela, 3 grudnia 2023
BielskMała WieśPłockSłupno

Kolejne komputery trafią do szkół z subregionu płockiego

20 szkół z subregionu płockiego bierze udział w unijnym projekcie samorządu Mazowsza, którego celem jest doposażenie placówek do prowadzenia nauki online. W sumie udział w projekcie zadeklarowały 233 placówki.  Wartość przedsięwzięcia to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Umowy z partnerami projektu zostaną podpisane jeszcze w tym kwartale.

Sprzętem zakupionym w ramach tego dużego unijnego projektu chcemy pomóc uczniom odnaleźć się w tej nowej szkolnej rzeczywistości. Wesprzemy 20 szkół z subregionu płockiego. Co ważne samorządy nie muszą mieć żadnego wkładu własnego. Wszystkie koszty są po naszej stronie. Wkładem własnym województwa są środki, które już wcześniej zarezerwowaliśmy w budżecie województwa na nasz autorski samorządowy program wsparcia pracowni szkolnych, w tym informatycznych i językowych. Samorządy, które zgłosiły się do tego programu automatycznie zostali zakwalifikowani jako partnerzy do projektu unijnego. Na ten moment mamy deklarację uczestnictwa od wszystkich. Mamy nadzieję, że uda nam się sprawnie i jak najszybciej podpisać umowy 

 – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Do szkolnych pracowni trafią urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety oraz moduły i programy edukacyjne. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

W subregionie płockim dofinansowanie trafi do:

·         Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku;

·         Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie;

·         Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku;

·         Zespołu Szkół Technicznych w Płocku;

·         Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku;

·         Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu;

·         Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie;

·         Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie;

·         Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku;

·         Szkoły Podstawowej im. Wincentego Gawareckiego w Małej Wsi;

·         Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym;

·         Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku;

·         Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu im. Gen, Jose De San Martin;

·         Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze;

·         Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach;

·         Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu;

·         Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łukomiu;

·         Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie;

·         Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie;

·         Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkowie Kościelnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *