sobota, 9 grudnia 2023
Powiat PłockiPłock

Od przyszłego tygodnia powrót do szkoły [FILM]

Są nowe ustalenia rządu w sprawie luzowania obostrzeń. Tym razem dotyczą one edukacji.

Zgodnie z nowymi ustaleniami od 18 maja będzie można realizować zajęcia:

  • praktyczne w szkołach policealnych,
  • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

Otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną m.in. schroniska młodzieżowe czy świetlice środowiskowe.

Tydzień później, od 25 maja do szkół będą mogli wrócić uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Z konsultacji z nauczycielami w szkołach – indywidualnie lub w małych grupach – korzystać będą mogli również maturzyści i uczniowie 8 klas. Od 1 czerwca w szkołach prowadzone będą konsultacje z nauczycielami dla pozostałych uczniów.

Od 25 maja rząd przywraca również zajęcia na uczelniach. Będą mogły odbywać się zajęcia dydaktyczne – dla studentów ostatnich lat studiów oraz zajęcia, które nie będą mogły odbywać się zdalnie. Powrót oznacza również kształcenie doktorantów, a także realizowanie zajęć organizowanych np. w laboratoriach.

https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/videos/548914182436642/

Informacja istotna dla rodziców – przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić bez opieki dorosłych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *