Płock

Od jutra będzie można przejechać ulicą Kolejową

Od godzin porannych w środę 3 czerwca ul. Kolejowa (droga krajowa DK62) zostanie udostępniona dla ruchu. Także autobusy KM Płock wrócą na swoje stałe trasy na osiedlu Radziwie. Przebudowa kosztowała blisko 8 mln zł.

UMP

Na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziwie w Płocku” – Miasto Płock otrzymało w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” dotację celową Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 mln złotych. Całe przedsięwzięcie kosztowało 7.949.076,66 zł. Zrealizował je Miejski Zarząd Dróg w Płocku w niecały rok od ogłoszenia przetargu.

Przebudowa ulic Kolejowej i Krakówka oraz budowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe do zbiornika retencyjnego przy ulicy Krakówka była inwestycją o znaczeniu strategicznym dla mieszkańców Radziwia. Zagospodarowanie wód opadowych i wybudowana infrastruktura w tym zakresie otwiera możliwość realizacji infrastruktury drogowej i podziemnej na kolejnych ulicach osiedlowych Radziwia na zachód od ul. Kolejowej. Inwestycja poprawia także układ drogowy, zmniejszy emisja spalin i hałas w obrębie przebudowanego odcinka drogi  krajowej

– mówi prezydent Andrzej Nowakowski

ulicy Kolejowej w ramach inwestycji wykonano następujące roboty:
– Wybudowano kolektor deszczowy o średnicy 400 – 800 mm na odcinku 690 m w ulicy Kolejowej odprowadzający wody opadowe z ulicy Zielonej, drogi gminnej nr 520009W, klasy „D” i dróg gminnych przylegających. Wody opadowe przed zrzutem do rowu i zbiornika będą podczyszczone na osadniku i separatorze wybudowane przy ul. Kolejowej.

– Przebudowano nawierzchnie jezdni, chodników i zjazdów na odcinku ok. 690 m (odcinek od połączenia ul. Kolejowej z ul. Kutnowską do ul. Zielonej). W ramach inwestycji w ul. Kolejowej została przebudowana jezdnia na powierzchni 4994 m2, chodniki i zjazdy na powierzchni 2891 m2, została wybudowana kanalizacja deszczowa na odcinku 690 m.

– Zamontowano nowe wiaty przystankowe

– Zastosowano elementy BRD uspokajające ruch i poprawiające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, także osób niepełnosprawnych (azyle dla pieszych, perony przystankowe wyposażone w żółte wypustki, obniżone krawężniki, ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących).

Na ulicy Krakówka zrealizowano następujące prace:
– Rozbudowano drogę gminną nr 520019W, (ulicę Krakówka), klasy „L,”

– Wybudowano zbiornik retencyjny o pojemności czynnej 720 m3 i powierzchni dna zbiornika 2700 m2 dla zlewni o powierzchni 30,9 ha

– Przebudowano istniejący rów na odcinku 334mb,

– Wybudowano drogę technologiczną wzdłuż rowu, obsługującą podczyszczalnię wód opadowych,
– Wybudowano wloty W1(DN400), W3(DN800) do zbiornika, W4(DN700) do rowu, wylotu W2(DN500) ze zbiornika,

– Zlikwidowano odcinek starego rowu przy ul. Krakówka.

Od 3 czerwca 2020 r. (środa) autobusy linii 7 w Radziwiu kursować będą stałą trasą

  • w kierunku Ciechomic ulicami Kolejową i Kutnowską
  • w kierunku Kostrogaju ulicami Kutnowską, Kolejową i Cichą.

Również od 3 czerwca ulicą Cichą kursować będą autobusy

  • linii 2 w kierunku Podolszyc i na kursach tylko do / z ul. Cichej
  • linii 140 w kierunku Gąbina

 Trasa linii 7 obowiązująca od 3 czerwca

  • Kostrogaj – Przemysłowa – Narodowych Sił Zbrojnych – 7 Czerwca 1991 r. – Łukasiewicza – Tysiąclecia – Bielska – Kwiatka – Kolegialna – pl. Obrońców Warszawy – Kościuszki – pl. Dąbrowskiego – Warszawska – Mostowa – most Legionów Józefa Piłsudskiego – Portowa – Popłacińska – Kolejowa – Kutnowska – Góry – Ciechomicka – Ciechomice / Górki
  • Górki / Ciechomice – Ciechomicka – Góry – Kutnowska – Kolejowa – Cicha – Kościelna – Kolejowa – Popłacińska – Portowa – most Legionów Józefa Piłsudskiego – Mostowa – Warszawska – pl. Dąbrowskiego – Kościuszki – pl. Obrońców Warszawy – 1 Maja – Sienkiewicza – Bielska – Tysiąclecia – Łukasiewicza – 7 Czerwca 1991 r. – Narodowych Sił Zbrojnych – Przemysłowa – Kostrogaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *