sobota, 9 grudnia 2023
Płock

Kandydatów na Prezydenta RP mamy jedenastu. Jak oddać głos?

Już 28 czerwca wybierzemy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O fotel walczy aż jedenastu kandydatów. To Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Robert Biedroń, Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak, Stanisław Żółtek, Marek Jakubiak, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Waldemar Witkowski.

Tym razem swój głos możemy oddać osobiście lub korespondencyjnie. Sposób przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych został opisany w ustawie o “szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych”. Czytamy w niej, że:

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 12 dni przed wyborami, lub 5 jeśli podlegamy kwarantannie lub pozostajemy w izolacji.
Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu.
Zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię lub imiona, datę urodzenia, PESEL oraz wskazanie adresu.
W przypadku wyborcy mieszkającego za granicą należy podać miejsce pobytu, numer ważnego polskiego paszportu.
Niepełnosprawni wyborcy mogą zażądać nakładkę do karty sporządzoną w alfabecie Braille’a.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy drugiej tury.
Pakiet wyborczy w kraju otrzymujemy nie później niż 5 dni przed dniem wyborów
Konsul po otrzymaniu od właściwej komisji kart do głosowania wysyła pakiet wyborczy – jednak nie później niż 6 dni przed wyborami.
Wyborca może najpóźniej drugiego dnia przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną:
– w przypadku głosowania w kraju – do właściwego urzędu gminy;
– w przypadku głosowania za granicą – do właściwego konsula.

Jak głosować w wyborach korespondencyjnych?

Każdy z wyborców, który zadeklaruje, że weźmie udział w głosowaniu korespondencyjnym, otrzyma pakiet. W jego skład wchodzi: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, ewentualnie – nakładka w alfabecie Braille’a

Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, zaklejoną kopertę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. W przypadku głosowania w kraju na kopercie zwrotnej umieszcza się adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej, a za granicą – adres właściwego konsula.

W przypadku głosowania w kraju – najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów wrzuca kopertę zwrotną do znajdującej się na terenie gminy nadawczej skrzynki pocztowej;
w przypadku głosowania za granicą – na własny koszt przesyła do właściwego konsula;
Wyborca głosujący w kraju, podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych wypełnia kartę do głosowania bezzwłocznie po jej otrzymaniu.
Wyborca może najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną:
w przypadku głosowania w kraju – do właściwego urzędu gminy;
w przypadku głosowania za granicą – do właściwego konsula.

Koperty zwrotne dostarczane są przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania.
Wyborca może w godzinach głosowania osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca 2020. Komisje będą czynne w godzinach 7-21.

Jeśli chcesz głosować poza miejscem swojego zameldowania w najbliższych wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1.Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców – jeśli chcesz głosować w gminie:

  • w której mieszkasz na stałe, ale nie masz w niej zameldowania na pobyt stały,
  • w której mieszkasz lub przebywasz na stałe i jesteś osobą, która nie jest i nigdy nie była zameldowana na pobyt stały w Polsce

Uwaga: zmiana nie będzie dotyczyć tylko najbliższych wyborów. Po wpisaniu do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz na stałe, będziesz mógł automatycznie brać udział w głosowaniu w każdych kolejnych wyborach w tej właśnie gminie. Rejestr wyborców jest bowiem stałym rejestrem i na jego podstawie przygotowuje się spisy wyborców na każde wybory. Z uwagi na fakt, że możesz być tylko w jednym rejestrze wyborców zostaniesz wykreślony z rejestru wyborców w gminie miejsca zameldowania.

2. Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – jeśli:

głosujesz w kraju i jednorazowo chcesz głosować w miejscu swojego czasowego pobytu – poza gminą, w której jesteś ujęty w rejestrze wyborców, tj. poza gminą, w której jesteś zameldowany albo poza gminą, gdzie jesteś wpisany do rejestru wyborców na swój wniosek.

Jeżeli w dniu wyborów będziesz przebywać za granicą, informacje jak dopisać się tam do spisu wyborców znajdziesz tu:https://www.gov.pl/web/dyplomacja/glosowanie-za-granica

Uwaga: dopisanie się do spisu wyborców dotyczy tylko najbliższych wyborów. Spis wyborców przygotowuje się bowiem tylko na potrzeby konkretnych wyborów. Przed każdymi wyborami sporządzany jest nowy spis wyborców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *