sobota, 9 grudnia 2023
ORLEN S.A.Płock

Zmiana ceny ciepła dla Płocka

PKN ORLEN złożył wniosek taryfowy dla ciepła na lata 2020/2021. W efekcie prowadzonego w Urzędzie Regulacji Energetyki postępowania, wzrost ceny ciepła wytwarzanego w Zakładowej Elektrociepłowni, a dostarczanego mieszkańcom Płocka przez głównego dystrybutora, którym jest Fortum wyniesie 5%. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.

Ceny za ciepło z PKN ORLEN w ciągu ostatnich trzech lat nie ulegały zmianie. Jednocześnie wzrastały ceny ciepła dla odbiorców w porównywalnych jednostkach wytwórczych w kraju. Z dostępnych tegorocznych danych średnia zmiana ceny ciepła dla odbiorców z tych jednostek wynosi ponad 10%.

Analizy rynku dostawców oferujących sprzedaż ciepła w Polsce wskazują, że PKN ORLEN w Płocku niezmiennie pozostaje konkurencyjnym wytwórcą energii cieplnej pod względem cen, w porównaniu do innych miast w kraju. Pozostaje także na niższym lub porównywalnym poziomie cenowym w relacji do najtańszych wytwórców produkujących łącznie ciepło z energią elektryczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *