Poprawa bezpieczeństwa pieszych. Można składać wnioski o dopłatę

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Zarządcy dróg powiatowych i gminnych mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych lub w obszarze oddziaływania istniejących lub projektowanych przejść dla pieszych. Gminy i powiaty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania mogą składać wnioski do 8 kwietnia.

Głównym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości.

Na dofinansowanie zadań w województwie mazowieckim w 2021 roku przeznaczono 58 052 554,25 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego – maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym kwota na dofinansowanie pojedynczego przejścia dla pieszych nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł.

Dofinansowanie może być udzielone zarówno na wykonanie dokumentacji projektowej, jak i wykonanie robót budowlanych oraz innych prac w pasie drogowym, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *