Strażacy z Małej Wsi będą mieli nowy samochód

Ochotnicza Straż Pożarna w Małej Wsi otrzymała promesę na zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Wczoraj przekazano je uroczyście.

Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych finansowany jest ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji MSWiA oraz KSRG, a także funduszy pozyskanych z odpisów z firm ubezpieczeniowych.

Promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzymała z terenu powiatu płockiego OSP Mała Wieś. Druhowie z Małej Wsi otrzymali 195 tys. zł na zakup samochodu. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP 2021 980 tys. zł) oraz środków Gminy Mała Wieś.

W tym miejscu chcieli byśmy niezmiernie podziękować wszystkim przyjaciołom naszej jednostki, zaangażowanym w pozyskanie środków, w szczególności Komendzie Miejskiej PSP w Płocku z dh Komendantem Miejskim Grzegorzem Padzikiem i Zastępcą Komendanta dh Jackiem Starczewskim, Urzędowi Gminy w Małej Wsi na czele z Wójtem Gminy Zygmuntem Wojnarowskim oraz Samorządowi Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Adamem Struzikiem. Nowy samochód zastąpi naszego wysłużonego Lublina który od 2006 roku dzielnie brał udział w działaniach podczas zdarzeń drogowych. DZIĘKUJEMY!

mówi Michał Stefaniak komendant OSP Mała Wieś

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *