„Grant na start” to dopiero początek. W planach, bardzo realnych, wydział lekarski

Kilkoro studentów I roku Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku odebrało dziś symboliczne czeki w ramach nowego programu stypendialnego “Grant na start”. Fundatorem jest miasto. Czeki przekazali dziś prof. dr. hab. n. med. Macieja Słodkiego – Rektor Uczelni oraz Andrzej Nowakowski – Prezydent Płocka.

foto Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Stypendia w wysokości 5.000 złotych otrzymała szóstka studentów pierwszego roku. Kryterium było uzyskanie jednego z dwóch najwyższych wyników rekrutacji na swoim Wydziale.  

Przeznaczenie stypendium jest bardzo szerokie i może być związane z wydatkami związanymi z rozwojem edukacyjnym lub naukowym np.: zakupem literatury naukowej, zakupem sprzętu lub oprogramowania komputerowego. Pierwsza transza stypendium została już wypłacona, druga zostanie przelana po zaliczeniu pierwszego semestru.

powiedział prof. Maciej Słodki

Współpraca miasta z Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku odbywa się na bardzo wysokim poziomie. Wspólnie działamy na rzecz płockiego środowiska akademickiego. Jednym z rezultatów jest program „Grant na start”, z którego inicjatywą wyszedł właśnie pan Rektor Maciej Słodki. Natomiast stypendystom życzę jak najlepszych wyników podczas pierwszej sesji.

dodał Andrzej Nowakowski prezydent miasta

W roku akademickim 2021/2022 stypendia „Grant na Start” otrzymali:

1.     Igor Rogoziński – Informatyka

2.     Alicja Sieczkowska – filologia

3.     Jakub Gontarek – zarządzanie

4.     Martyna Cichocka – ekonomia

5.     Adrianna Dorota Witkowska-Nagiewicz – pielęgniarstwo

6.     Natalia Wiśniewska – pielęgniarstwo

Prof. Maciej Słodki – Rektor Uczelni, odniósł się także do tematu działań związanych z utworzeniem Wydziału Lekarskiego w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Dzięki zabiegom między innymi parlamentarzystów regionu płockiego udało się przegłosować w Sejmie poprawkę, która pozwala na utworzenie kierunków lekarskich nie tylko w uczelniach akademickich, ale także w publicznych uczelniach zawodowych. Kryteria umożliwiające uruchomienie kształcenia na kierunku lekarskim są bardzo wysokie i takie same dla wszystkich typów uczelni. Nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mogą być Państwo spokojni o jakość studiów, ponieważ kształcenie odbywać się będzie na odpowiednio wysokim poziomie. 

powiedział prof. Maciej Słodki.

Rektor podkreślił, że taka możliwość otwiera się na okres zaledwie roku, więc przed Uczelnią czas intensywnej pracy związanej z przygotowaniem wniosku do Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), a następnie Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Podjąłem także decyzję, że budynek zakupiony w grudniu 2019 roku zostanie przeznaczony na potrzeby tworzonego Collegium Medicum Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Będzie on zaadaptowany w pierwszym kwartale 2023 roku

dodał prof. Maciej Słodki.

Kształcenie pierwszych studentów na Wydziale Lekarskim może rozpocząć się najwcześniej w roku akademickim 2023/2024. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *