Gospodarka i społeczeństwoPERN

PERN pełnoprawnym uczestnikiem rynku mocy

Test poboru mocy na wezwanie PSE – operatora sieci elektroenergetycznej zakończył się w PERN sukcesem. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku spółka będzie mogła zostać aktywnym uczestnikiem rynku mocy. PERN zdecydował się na taki krok, bo oznacza on udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej, wzmocnienie krajowego systemu elektroenergetycznego i bardziej efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej.

Pozytywny wynik testu był warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia usług DSR przez PERN, czyli czasowej redukcji poboru energii elektrycznej na wezwanie Operatora Systemu Przesyłowego o zakontraktowanych parametrach 6 MW. Od 1 stycznia 2022 roku PERN z tytułu gotowości do interwencyjnej redukcji poboru mocy, będzie otrzymywał comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.

Rynek mocy jest mechanizmem, który ma zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przemysłu w horyzoncie długoterminowym. Dzięki niemu każdy odbiorca energii w Polsce będzie mógł korzystać z energii elektrycznej w czasie i ilości wynikających z jego potrzeb. Główne powody wprowadzenia rynku mocy w Polsce to rosnące zapotrzebowanie na moc i  wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych, które charakteryzują się mniejszą stabilnością.

W ramach tego Programu odbiorca energii oferuje swoją elastyczność w poborze energii w zamian za wynagrodzenie i współpracuje z tzw. agregatorem DSR, który zarządza dużym portfelem klientów pozwalając na skuteczną redukcję poboru energii, a tym samym dając Operatorowi Systemu Przesyłowego stabilne i niezawodne rezerwy energii elektrycznej.

Naszym priorytetem pozostaje tłoczenie ropy naftowej i paliw w odpowiedniej jakości i w odpowiednim czasie. Dzięki naszym możliwościom technicznym i organizacyjnym możemy brać udział w innowacyjnych przedsięwzięciach i wykorzystywać je dla własnych potrzeb. Uczestnictwo w rynku mocy to jeden z elementów, który pozwala nam nie tylko optymalizować zużycie energii ale dodatkowo – poprzez nasze działania – pozytywnie wpływać na stabilizację i bezpieczeństwo rynku energii elektrycznej w Polsce

podkreślił Igor Wasilewski, prezes PERN

W celu wykonania testu i ewentualnych przyszłych redukcji poboru mocy, zainstalowano na obiektach PERN, urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej online. Dane z pomiarów widoczne są w czasie rzeczywistym na udostępnionej PERN platformie, co pozwala na bieżące i historyczne śledzenie zużycia energii elektrycznej na każdym z obiektów zgłoszonych do Programu DSR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *